MATURITEETTIOHJEET E

MATURITEETTIOHJEET E-TENTTI









Opiskelija käy kirjautumassa yliopiston tunnuksillaan etenttijärjestelmään, mikäli ei ole ennen järjestelmässä käynyt
(tästä tiedotettava opiskelijaa maturiteetista sovittaessa)
Tentaattori luo kypsyysnäytteen kypsyysnäyte-tenttityypillä,
jossa on valmiina tietyt perustiedot, kuten kielentarkastajat ja
yleisohjeet kypsyysnäytteen teosta.
https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet/how-to/kypsyysnaytetentti
Tentaattoriksi valitaan itsensä lisäksi Tuuli Kiljala
Opiskelija varaa itselleen sopivan ajankohdan kypsyysnäytteen
tekoon ja tieto varauksesta tulee tentaattorille sähköpostitse.
Kun opiskelija on tehnyt maturiteetin, tulee tästä automaattisesti
tieto tentaattorille sähköpostitse.
Tentaattori arvioi tentin sisällön valitsemalla pudotusvalikosta
Hyväksytty tai Hylätty ja kirjaa kommentin kommenttikenttään.
Jos hyväksytty, tentaattori klikkaa Lähetä kielentarkastukseen
-painiketta.
o Mikäli kielentarkastusta ei tarvita, tentaattori tallentaa
Hyväksytty -arviointinsa ja lähettää tentin rekisteröitäväksi
(Tuulille: [email protected]).
Kun kielentarkastus on valmis, saa tentaattori viestin
kielentarkastuksen valmistumisesta > hyväksytty kielentarkastus
ei vaadi toimenpiteitä, hylätty kielentarkastus tarkoittaa uutta
maturiteettia
Tuloksen kirjaamisen hoitaa Tuuli (edellyttää sitä, että
tentaattoriksi on muistettu lisätä myös Tuuli. Ilman tätä ei
suoritustieto tule perille asti ja suoritus jää roikkumaan etenttijärjestelmään).