Mitä vaikutuksia uudella alkoholilailla olisi?

Mitä vaikutuksia uudella
alkoholilailla olisi?
Tuomas Tenkanen
Tiedetäänkö mitä ollaan tekemässä?
”Käsiteltävänä oleva uudistus toteutettaisiin
tietoisena sen vaikutuksista.
Alkoholilainsäädännön uudistusten aikaisempien
kokemusten perusteella voidaan ennakoida, että
alkoholin saatavuuden lisäämistä vaaditaan
toteutuneista vaikutuksista riippumatta viimeistään
joidenkin vuosien kuluttua uudelleen.”
Alkoholin kokonaiskulutus ja keskeiset päätökset
Ehdotuksen keskeiset kohdat
•



Alkoholijuomien vähittäismyynti
Kauppaan enintään 5,5 %:n alkoholijuomat ilman ”käymisteitse” -vaatimusta
Käsityövaltaisille pienpanimoille omien tuotteiden myyntioikeus panimolta.
Alkon aukioloaika ma - pe klo 21:een. Oikeus järjestää huutokauppoja + myymäläauto.
•







Alkoholijuomien anniskelu
Anniskelun jatkaminen ilmoituksella klo 04.00:ään (järjestysvaatimukset)
Yhdellä luvalla kaikkia alkoholijuomia. Vähittäismyyntimahdollisuus ravintoloista.
Luopuminen ”vastaavan hoitajan” pätevyysvaatimuksista.
Luopuminen annoskokojen sääntelystä ja velaksimyyntikiellosta.
16 -vuotiaat saavat anniskella vuorovastaavan valvonnassa.
Yhteiset anniskelualueet (ns. Food Court)
”Catering”-ilmoitus: esim. yrityksen juhlatila tai paikallinen VPK-talo voidaan hyväksyä anniskelupaikaksi,
jossa kaikki luvanhaltijat saavat anniskella ilmoituksella
- HUOM: Ravintoloiden aukioloajat vapautetaan samalla täysin (TEM)
•


Alkoholijuomien mainonta
Ravintoloille sallitaan happy hour -mainonta
Väkevien alkoholijuomien verkkohinnastot myös valmistajille ja tukkumyyjille.
Uudistuksen vaikutukset kokonaiskulutukseen
+ Nelosoluen ja -siiderin sekä limuviinojen myyntipisteiden määrä lisääntyy n.
350:stä n. 5300:aan (1400%)
+Pt-kauppaan uusina juomina siis: vahva olut, vahva siideri, nk. limuviinat = erilaiset
juomasekoitukset, esim. vahva (gin-pohjainen) lonkero – mutta myös uudet juomat!
(”caipiroska 5,5%” tmv.)
+ Näiden juomien hinta Suomessa alenee.
+ Näitä juomia myydään myös sunnuntaisin.
+ Näiden juomien osalta tuotekehittely ja myynninedistäminen lisääntyy.
- Juomien matkustajatuonti erityisesti Virosta ja ostokset Alkosta vähenevät
(jakelukanavien välinen korvautuminen).
Todennäköisin arvio:
Pt-kaupan alkoholijuomien myynti lisääntyy 5 % + keskivahvuus 0,5 % (4,5 ->5,0 %)
= Kokonaiskulutus kasvaa noin 6 %.
Kokonaiskulutuksen ja haittojen
muutokset käyvät käsi kädessä
Arvioita alkoholin kulutuksen lisäämisen
seurauksista
• Jos esimerkiksi alkoholikuolemat lisääntyisivät kulutuksen
suhteessa, 6 %:n lisäys olisi 145 lisäkuolemaa vuodessa.
• Jos kuolemat lisääntyisivät kuten viimeksi kulutuksen
kasvaessa, lisäys olisi 280 kuolemaa vuodessa.
• Esitys lisää varovaisestikin arvioituna esimerkiksi
alkoholisairauksista aiheutuvia hoitojaksoja
vuodeosastoilla 1500:lla.
• Alaikäisten alkoholinkäyttö voi kääntyä nousuun.
(Heikoimman sosioekonomisen aseman nuorilla kulutus on
jo kasvanut koko 2000-luvun.)
• Erityinen vaikutustenarviointi uudistuksen vaikutuksista
terveyden eriarvoisuuteen ja sote-kustannuksiin
valmisteilla
Arvioita taloudellisista vaikutuksista
• Panimoteollisuuden myynti lisääntyisi vajaat 100 M€ (eli vuoden 2011
tasolle)
• Pt-kaupalle 5 %:n nettomyynnin lisäys merkitsee 100 M€:n myynnin
lisäystä (+0,5 % kaupan kokonaismyynnistä).
• Alkon myynti laskisi noin 100 M€ (-7 %).
• Ravintoloiden myynti ei ainakaan lisääntyisi.
• Matkustajatuonnin määrä vähenisi enintään neljänneksen. Esimerkiksi
oluen matkustajatuonnin vähennys olisi enintään 10 M€.
• Alkoholijuomaverotuotto lisääntyisi ~ 60 M€.
• Yhteiskunnan välittömät alkoholikustannukset kasvaisivat 65 M€.
Luvussa ei ole elinkeinoelämän tuottavuudenmenetyksiä
Huom! Alkoholin kaksitehovaikutus: kustannusten lisääminen & kustannusten
maksajien vähentäminen
Vielä taloudesta: lainaus lakiluonnoksesta
”Alkoholilainsäädännön kokonaistaloudellisessa tarkastelussa sekoittuvat
helposti taloudellisen tehokkuuden ja hyvinvoinnin käsitteet. Yleisesti
ottaen toimiva kilpailu ja tehokkaasti toimivat markkinat tuottavat
yhteiskuntaan hyvinvointia. Verrattuna tilanteeseen, jossa alkoholijuomia
saisi valmistaa, myydä ja markkinoida vapaasti, alkoholilainsäädäntö
rajoittaa markkinoiden toimintaa. Vähemmällä sääntelyllä markkinat
toimisivat tehokkaammin ja tuottaisivat kansalaisille enemmän
alkoholijuomia halvempaan hintaan.
Alkoholimarkkinoiden toimintaa rajoitetaan kuitenkin esimerkiksi siksi, että
alkoholimarkkinat tuottavat ulkoishaittoja koko suomalaiselle
elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle. Alkoholin aiheuttamien
positiivisten ja negatiivisten taloudellisten vaikutusten arviointiin liittyy
joka tapauksessa arvionvaraisia ja epävarmoja tekijöitä. Tämän vuoksi ei
voida yksiselitteisesti sanoa, tulisiko vain talouden tehokkuuden kannalta
katsottuna nyt rajoittaa vai lisätä alkoholimarkkinoiden vapautta.”
Huom! Alcohol is no ordinary commodity!
Alkoholipoliittinen ”keskustelu”
”Alkoholi on erittäin myrkyllinen
kulutushyödyke (tuhansia kuolemia,
sikiövaurioita jne).”
”Alkoholi on suhteessa melko
normaali kulutushyödyke markkinoilla
(vrt. suola).”
”Alkoholiongelmat koskettavat koko
väestöä ja yhteiskuntaa (vähintään
maksajina).”
”Vaikka seurauksia on, ne ovat
eurooppalaisittain kohtuullisia ja
koskettavat sitä paitsi vain
(vastuutonta) vähemmistöä”
”Alkoholihaittoja voidaan
yhä edelleen vähentää
lainsäädännöllä”.
”Sääntely ei globaalissa maailmassa
enää toimi ja kohdistuu väestössä
väärin meihin kohtuukäyttäjiin”
”Tehokkaimmat keinot ovat
alkoholiverotus sekä saatavuuden ja
mainonnan rajoitukset.”
”Tehokkainta on laaja yhteistyö esim.
Panimoliiton kanssa ja kansalaisten
valistus. Tarvitaan vain terveempi
alkoholikulttuuri”
EHYT ry:n lausunnosta poimittua:
• Lakiesitys on ristiriidassa mm. hallitusohjelman ja
sote-uudistuksen kanssa. Se uhkaa väestön
terveyttä ja toimintakykyä, terveyden tasa-arvoa
sekä työvoiman ja palvelujen riittävyyttä. Se
yksityistää hyödyt alkoholielinkeinolle ja ulkoistaa
kustannukset julkisen sektorin kannettavaksi.
• Kokonaisuudistuksen tavoitteena tulee olla
alkoholihaittojen vähentäminen ja lain sisällön
tulisi olla tämän linjauksen mukainen.
LOPUKSI:
”Vaarana on, että alkoholin aiheuttamia
terveyshaittoja ei pidetä enää tulevaisuudessa
kansanterveysasiana, vaan yksilöiden omana ja
itse hankittuna ongelmana.
Alkoholiriippuvaisten ja suurkuluttajien oman
vastuun korostaminen vaikuttaisi vakavasti
heidän puolisoidensa, lastensa ja muiden
läheistensä asemaan yhteiskunnassa.”
Lisää informaatiota THL:n sivuilta:
Usein kysyttyä alkoholipolitiikasta