TAV_lausunto_huutokauppamuutos_22022017

LAUSUNTO
E 126/2016 vp TAV
1(1)
Makkonen
22.2.2017
Eduskunnan talousvaliokunta
Kuulemistilaisuus 23.2.2017
E 126/2016 vp
EU päästökauppadirektiivin nojalla annetun huutokauppaasetuksen muuttaminen
Energiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä valtioneuvoston
selvityksestä.
Huutokauppa-asetuksen muutos on luonteeltaan tekninen liittyen päästökaupan
markkinavakausvarannon käyttöönottoon. Energiateollisuus ry yhtyy
valtioneuvoston kantaan ja pitää esitettyjä muutoksia tarpeellisina.
Energia-alan visiona on hiilineutraali sähkö ja kaukolämpö vuonna 2050, johon voidaan
päästä ohjaamalla päästöjä alas kustannustehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Tällöin
keskeinen ohjauskeino on markkinaehtoinen EU:n päästökauppa. Vakausvarannon
tavoitteena on päästöoikeuden hintavakauden säilyttäminen poikkeuksellisissa kysynnän
ja tarjonnan tilanteissa, jotta ilmastotoimien kustannustehokkuus pitkällä aikavälillä
toteutuisi. Tavoitteena on myös parantaa päästökauppajärjestelmän ennustettavuutta.
Tavoitteena ei ole vaikuttaa pitkän aikavälin hintatason kehitykseen.
Markkinavakausvarantoa säädetään huutokaupoilla ennalta asetettujen sääntöjen
mukaan. Mekanismi on selkeä ja erillään jatkuvasta poliittisesta ohjauksesta, joten sen
voidaan tuovan luottamusta päästökaupalle.
Yhteystiedot
Yhteyshenkilömme asiassa on asiantuntija Jukka Makkonen
(puhelin 040 702 8634, [email protected]).
Energiateollisuus ry
Fredrikinkatu 51–53 B, 00100 Helsinki
PL 100, 00101 Helsinki
Puhelin: (09) 530 520, faksi: (09) 5305 2900
www.energia.fi