tilinpäätös - Lahden Talot Oy

Konsernituloslaskelma
1.1.2016–31.12.2016
1.1.2016–31.12.2016
(1 000 euroa)
1.1.2015–31.12.2015
(1 000 euroa)
Liikevaihto
Vuokrat
Käyttökorvaukset
Jälkiperintätuotot
47 405
667
145
45 705
498
99
Liikevaihto yhteensä
48 217
46 302
Muut kiinteistön tuotot
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
1 131
-2 245
-5 920
914
-2 135
-6 092
- 1 574
-2 355
-34
-833
-4 984
-2 029
-1 258
-783
-246
-1 567
-1 524
-9 219
-57
-99
-382
-26 944
-1 123
-2 736
-59
-821
-4 291
- 1 908
-1 168
-645
-186
-1 450
-1 388
-8 581
-198
-74
-382
25 010
Liikevoitto (-tappio)
14 239
13 979
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto (-tappio) ennen tilinp.siirtoja ja veroja
Vapaaehtoisten varausten muutos
-2 806
11 433
-3 280
10 699
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos
Vähemmistöosuudet
-201
-1 894
-59
-161
-1927
Tilikauden voitto (- tappio)
9 279
8 592
Kiinteistön muut hoitokulut
Hallinto
Käyttö ja huolto
Ulkoalueiden hoito
Siivous
Lämmitys
Vesi ja jätevesi
Sähkö ja kaasu
Jätehuolto
Vahinkovakuutukset
Vuokrat
Kiinteistövero
Korjaukset
Muut hoitokulut
Luottotappiot
Muut kiinteistön kulut
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä