Kullanhuuhdontakone Pikku-Kutustajanoja ja Sotajoki

20.2.2017 JJK
Tämä aineisto on julkaistu www.kultahippu.fi sivustolla.
Kullanhuuhdontakone Pikku-Kutustajanoja ja Sotajoki 2001_2008
Kun minulla oli valtaus Nevalan koneen läheisyydessä, kävi useita henkilöitä katsomassa
ja ihmettelemässä osittain hajotettua konetta. Kone oli turistikohde vielä sen jälkeenkin kun
se oli kuljetettu pois ja kyseltiin missä se on. Alla olevat kuvat kertovat koneen loppuhistorian.
Salmela kuljetti syksyllä 2001 koneen Sotajoen rannalle ja käytti runko-osan uudelleen.
Kuva J. Kivisaari 2001, julkaistu Kultahippusivustolla kuvaajan luvalla.
Kuva P. Luoma 2008, julkaistu Kultahippusivustolla kuvaajan luvalla.