Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko 13. – 18.2.2017 Etelä

Etelä-Savo
10.2.2017
Etelä-Savon ELYn verkkosivuille
Medialle
Tulevaisuus kirkastuu Ohjaamoissa – Valtakunnallinen
Ohjaamo-viikko 13. – 18.2.2017 Etelä-Savossa
Helmikuun puolessa välissä 13. – 18.2.2017 vietetään toista
valtakunnallista Ohjaamo-viikkoa, jonka teemana on tulevaisuus kirkastuu
Ohjaamoissa. Etelä-Savossa on koko viikon ajan toimintaa kolmessa
Ohjaamossa: Mikkelissä Olkkarissa, Pieksämäellä Pientareella ja
Savonlinnassa Possessa. Into muutti nimensä Posseksi viime vuoden
aikana. Ohjaamo-viikolla pääsee tutustumaan Ohjaamoihin ja saa tietoa,
neuvontaa ja ohjausta Etelä-Savossa.
Nuorille yksi palvelu
Ohjaamo tarjoaa kynnyksetöntä tai matalan kynnyksen palvelua
monialaisesti nuorille. Nuorten siiloutuneita ja sirpaleisia palveluja on
koottu yhdeksi helpoksi palveluksi. Samalla on ryhdytty kehittämään
Ohjaamo-tyyppistä palvelua myös kaikenikäisille ja kaikkien kuntien
alueille, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Polvijärvellä. Nyt nuori voi
halutessaan saada periaatteessa kaiken tarvitsemansa tuen yhdestä
paikasta eli Ohjaamosta. Ohjaamo on nuorisotakuun yksi tärkeimmistä
ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 024 000
PL 164
Jääkärinkatu 14
www.ely-keskus.fi/etela-savo
50101 Mikkeli
50100 Mikkeli
2/5
tuloksista nuorten palveluiden järjestämisessä, ja Etelä-Savo on
onnistunut näyttämään tietä muille valtakunnallisesti, sillä Mikkelin Olkkari
on toiminut jo reilut 6 vuotta, Pieksämäen Pientare eri vaiheissaan
useamman vuoden ajan ja Savonlinnan seudun Posse yli vuoden verran.
Myös muissa Etelä-Savon kunnissa on Ohjaamo-tyyppistä toimintaa
aluillaan tai kehitteillä.
Vipinää Etelä-Savossa Ohjaamo-viikolla
Ohjaamo-viikolla Ohjaamo Pientare tarjoaa nuorille kolmena päivänä eri
teemoja: tiistaina työnhakua, keskiviikkona yhteishakua ja torstaina
asumisen teemaa ja vaalipaneelin. Ohjaamo Possessa Savonlinnan
seudulla lauantaina mennään Duunipörssiin. Ohjaamo Olkkarissa
Mikkelissä ollaan turneella työnhaku mielessä koko viikko: oppilaitoksissa,
kauppakeskuksissa, kirjastossa ja perjantaina nuorten työpajoilla.
3/5
Nuoret erittäin tyytyväisiä Ohjaamoihin
Valtakunnallisen Kohtaamon tekemän kyselyn mukaan viime vuoden
lokakuussa 442 nuorta iältään 13 – 34-vuotiasta vastaajaa arvioi 17:n eri
Ohjaamon toimintaa. Kyselyn perusteella nuoret olivat tyytyväisiä
palvelukokemuksiinsa, sillä väitteiden ”Sain tarvitsemaani tietoa tai tukea”
sekä ”Ohjaaja kuunteli ajatuksiani ja toiveitani” kanssa täysin tai
jokseenkin samaa mieltä oli 92 prosenttia vastanneista. Vastaajat antoivat
saamastaan ohjauksesta kouluarvosanan 9,06 (välillä 4 - 10).
Tyytyväisyytensä elämäänsä he arvioivat arvosanalla 7,97.
Etelä-Savon Ohjaamoissa on käytetty lisäksi nuorten välittömän
palautteen arviointia hymynaamalaitteilla vuoden 2017 aikana 10.2.2017
mennessä yhteensä 161 kertaa. Palautteesta noin 75 prosenttia on ollut
hyvää tai erittäin hyvää, mikä vastaa pitkälti myös viime vuoden tuloksia.
Kohtaamo-hankkeen tekemän kyselyn (tehtiin vuoden 2016 lopussa)
perusteella Ohjaamojen sidosryhmien mielestä tärkeimmät onnistumiset
Ohjaamoissa ovat olleet palvelujen ja toimijaverkostojen yhdistäminen ja
4/5
kokoaminen sekä nuorten tavoittaminen ja ohjaaminen. Onnistumisena
pidettiin myös Ohjaamojen tunnettuuden lisäämistä, nuorten työllistämisen
paranemista ja Ohjaamojen toiminnan ja tarjonnan laatua ja määrää.
Kehittämiskohteiksi kyselyssä nousivat Ohjaamojen toimintamallin ja
vastuunjaon kirkastaminen, verkostotyön kehittäminen, nuorten
tavoittaminen ja viestinnän ja markkinoinnin vahvistaminen.
Jo yli 40 Ohjaamoa ja 110 000 käyntiä Suomessa
Suomessa on Ohjaamoja nyt noin 40 ja Ohjaamo-viikolla ovensa tai
toimintansa avaavat lisäksi esimerkiksi Tohmajärven ja Etelä-Pohjanmaan
Ohjaamot. Toiminta on ollut vaikuttavaa, sillä viime vuonna kaikissa
Ohjaamoissa oli 50 000 yksilöohjauskäyntiä ja 60 000
ryhmäohjauskäyntiä. Luvuissa ei ole mukana puhelimitse, sähköpostitse
tai chatin kautta ohjauksia. Pääosin nuoret haluavat keskustella työhön,
koulutukseen ja talouteen liittyvistä asioistaan. Puheena on usein myös
esimerkiksi hyvinvointi ja terveys, asuminen, vapaa-aika, ihmissuhteet ja
päihteet.
Etelä-Savon Ohjaamoista nuoret saavat monialaista palvelua, sillä niissä
on mukana sosiaalityö, etsivä nuorisotyö, oppilaitosten opinto-ohjausta,
nuorisopalvelut, TE-toimiston palvelut, työpajat, työhön valmennus ja
muuta työtoimintaa, terveyspalvelut, nuorten tieto- ja neuvontapalvelut,
mielenterveys- ja päihdepalvelut, KELAn palvelut sekä esimerkiksi
muutamien järjestöjen palveluita. Etelä-Savossa toivotaan, että jo
vakiintuneet hyvät toimintatavat ja nuorten Ohjaamo-palvelut kestävät ja
kehittyvät sote- ja aluehallinnon muutoksissa. Etsivä nuorisotyö
Ohjaamoissa -seminaarissa 9.2.2017 Mikkelissä esimerkiksi opetus- ja
kulttuuriministeriöstä Merja Hilpinen kuvasi maakunnallisien Ohjaamoiden
tulevaisuutta muutosten näkökulmasta. Työ onnistuu muutoksissa, kun
sitä tehdään yhdessä.
Linkkejä Etelä-Savossa




Etelä-Savon Ohjaamot ja niiden yhteystiedot:
https://peda.net/hankkeet/eejn/ohjaamot/eo
Etelä-Savon Ohjaamojen tapahtumat Ohjaamo-viikolla:
https://peda.net/hankkeet/eejn/kalenteri
Facebookissa: Nuorisotakuu Etelä-Savo
https://www.facebook.com/nuorisotakuues
Etelä-Savon ELYn Twitter: https://twitter.com/EtelaSavonELY
5/5
Linkkejä valtakunnan muihin Ohjaamoihin



Kohtaamo-hankkeen valtakunnallinen sivu, josta linkit myös esim.
kyselyihin: http://kohtaamo.info
Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko: #Ohjaamoviikko
Kohtaamo Facebookissa: https://www.facebook.com/kohtaamoesr/
Lisätietoja ja teksti
Johtava asiantuntija Tuija Toivakainen, 0295 024 220,
[email protected]