KESKIKAIDE 2 + 1 POIKKILEIKKAUS 9.35 / 7 + 6.1/3.75 + TK/BK

POIKKILEIKKAUS 9.35 / 7 + 6.1/3.75 + TK/BK
KESKIKAIDE 2 + 1
MATALA PENGER/MAALEIKKAUS
POIKKILEIKKAUS
MELUVALLI
POIKKILEIKKAUS 10.5 / 7.5
KANAVOINNIN KOHTA
15.75
Ajokaista
Piennar
Oja
3.5
3.5
2.0
3.75
1.5
1.0
1.25
Meluvalli
Oja
Piennar
Ajokaista
2.0
1.0
1.5
3.75
0.5
0.25
TSV
Kaide
0.25
Tiealueen raja
1:2
1:2
0.030
0.030
1:4
1:2
1 :2
1:4
1:2
POIKKILEIKKAUS 2x(9.35 / 7) + TK/BK
KESKIKAIDE 2 + 2
MATALA PENGER/MAALEIKKAUS
POIKKILEIKKAUS 10.5 / 7.5
MATALA PENGER/MAALEIKKAUS
3.75
3.75
1.5
1.25
1.25
Mittalinja
0.030
1:4
1:2
Oja
1.0
0.5
0.25
TSV
1.5
0.25
3.5
3.5
1.25
Ajokaista
3.5
3.5
Piennar
1.25
0.030
Ajokaista
Piennar
3.75
2.60
Oja
1.5
1.0
0.5
1.0
0.25
TSV
Kaide
0.030
1:4
2.0
Ajokaista
Mittalinja
1.5
Ajokaista
Tiealueen raja
Piennar
Ajokaista
Mittalinja
Ajokaista
Piennar
Tiealueen raja
Ajokaista
Oja
Tiealueen raja
Piennar
Tiealueen raja
0.25
POIKKILEIKKAUS
MELUKAIDE
19.00
10.5
0.5
TSV
0.030
1:4
Oja
1.25
POIKKILEIKKAUS 10.5 / 7.5
PYSÄKIN KOHTA
Oja
1.0
0.5
0.6
TSV
Tiealueen raja
1.25
Oja
Mittalinja
Ajoratojen väli
Tiealueen raja
0.25
Ajokaista
Tiealueen raja
0.5
1.5
Ajokaista
Mittalinja
Piennar
Oja
h=1,2m
0.030
1:4
0.030
1:2
1:4
1:2
1:2
1:4
1:2
Merkki/Bef.
Muutos/Ändring
Pvm/Dat.
Suunn./Proj.
Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Pvm/Dat.
xx.xx.2017
Proj.pääll. Hannu Keralampi
Pvm/Dat.
xx.xx.2017
Proj.pääll. Martti Kokoi
Suunn. xx
Tark./Gransk.
Koordinaattijärjestelmä
Kordinatsystem
Korkeusjärjestelmä
Höjdsystem
Tierekisteritunnus
Vägregistersignum
ETRS-GK26
N2000
V4 220 223
Tiesuunnitelma
Tiesuunnitelman laatiminen valtatielle 4 välillä Joutsa - Toivakka, Joutsa ja Jyväskylä
Liikennetekniset poikkileikkaukset
V4 (Vt4)
Mittakaava/Skala
1:100
Piir.nro/Ritn.nr
4T-1