Tiliselvitys kulttuuritoimintaan

Tiliselvitys sivistyslautakunnan myöntämästä kulttuurin
kohdeavustuksesta
Avustuksen saaja
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Yhteyshenkilö
Puhelin
Sähköpostiosoite
Avustuksen myöntämisajankohta
ja määrä (€)
Avustuksen käyttötarkoitus
Tiliselvitys (hankkeen kustannusarvio ja toteuma, sekä kuvaus hankkeen toteutumisesta)
Liitteet
kpl
Jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä
Suomussalmen kulttuuripalvelut
PL 40
89601 Suomussalmi
VASTAANOTETTU
HYVÄKSYTTY
Ohjeet tiliselvityslomakkeen täyttämiseen
1. Selvitä koko hankkeen kustannusarvio ja toteuma
- liitä mukaan kuittikopiot ainakin niistä ostoista, joihin avustusta on käytetty
2. Kuvaile hankkeen toteutuminen sanallisesti
- esim. paljonko tapahtumaan osallistui yleisöä ja toteutuiko hanke suunnitellusti
Selvitystä voit jatkaa tarvittaessa erilliselle paperille.
Tiliselvitys on annettava viimeistään avustuksen myöntämisvuoden loppuun mennessä.
Lisätietoja antaa:
Joni Kinnunen
Kulttuurituottaja
[email protected]
puh. 044 511 9871