tästä

1
 
Kevään 2017 yhteishaku / Stadin ammattiopisto
Media-alan perustutkinto – Pääsy- ja soveltuvuuskoetiedot
Hakijat valitaan koulutukseen ainoastaan pääsy- ja soveltuvuuskokeiden perusteella. Kaikkiin
hakukohteisiin järjestetään koe ja niihin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.
Osaamisalojen (audiovisuaalinen viestintä, julkaisutuotanto, painotuotanto) osa-alueet on jaoteltu hakuryhmiin.
Samassa hakuryhmässä kaikilla osa-alueilla on yhteinen pääsy- ja soveltuvuuskoe. Tulos on voimassa kaikilla
hakuryhmään kuuluvilla osa-alueilla ja hakijalle voidaan tarjota opiskelupaikkaa myös muista hakuryhmän
sisällä olevista osa-alueista, mikäli niissä on vapaita paikkoja.
Huomaa, että jotkut osa-alueet ovat tarkoitettu vain yo- tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille
opiskelijoille. Muihin ryhmiin otetaan sekä peruskoulupohjaisia että yo-/toisen ammatillisen tutkinnon
suorittaneita opiskelijoita.
HAKURYHMÄT AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN OSAAMISALALLA:
Hakuryhmä 1 AV, osa-alueet:



AV-tuotanto (yo)
Liikkuva kuva (yo+pk)
Visuaaliset efektit (yo)
Hakuryhmä 2 AV, osa-alueet:



Animaatio (yo+pk)
Peligrafiikka (yo+pk) (opetus pääosin englanniksi)
Pelinkehitys (yo+pk) (opetus pääosin englanniksi)
Hakuryhmä 3 AV, osa-alueet:

Äänituotanto (yo+pk)
HAKURYHMÄ JULKAISUTUOTANNON OSAAMISALALLA:
Hakuryhmä 4 JULKAISU, osa-alueet:



Graafinen julkaisu (yo+pk)
Digitaalinen viestintä (pk)
Valokuva (yo+pk)
HAKURYHMÄ PAINOTUOTANNON OSAAMISALALLA:
Hakuryhmä 5 PAINO, osa-alueet:


Digitaalinen tulostustuotanto (pk)
Piensarjatuotanto (yo+pk)
2
PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOE
Media-alan perustutkinnon pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää ennakkotehtävät, kirjallisen tehtävän ja
ryhmätehtävän. Painotuotannon osaamisalalla ei ole ryhmätehtävää.
Ennakkotehtävä julkaistaan 21.2.2017 nettisivuillamme http://mediastadi.fi/hakuinfo/ Toimi tarkasti
annettujen ohjeiden mukaisesti.
Pääsy- ja soveltuvuuskoe pidetään 3.-5.5.2017 välisenä aikana osoitteessa Muotoilijankatu 3, 00560
Helsinki. Saat postitse kutsun ja ohjeet saapua paikalle 3.5.2017. Kutsu lähetetään Opintopolkuun antamaasi
osoitteeseen, joten jos osoitteesi vaihtuu hakuaikana, muista päivittää osoitetiedot järjestelmään.
Ole paikalla hyvissä ajoin, kokeet alkavat annettuna ajankohtana. Kokeeseen ei voi osallistua myöhässä.
Keskiviikkona 3.5.2017 järjestetään kaikille kirjallinen tehtävä erillisen aikataulun mukaisesti. Audiovisuaalisen
viestinnän osaamisalaan ja julkaisutuotannon osaamisalaan hakeneilla pääsy- ja soveltuvuuskoe jatkuu vielä
seuraavana/seuraavina päivinä. Painotuotannon osaamisalan hakijoilla pääsy- ja soveltuvuuskoe on
yksipäiväinen.
Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu:



ennakkotehtävästä
kirjallisesta tehtävästä
ryhmätehtävästä
Arviointi
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet arvioidaan asteikolla 0-10 pistettä, jolloin 0 = hylätty eli et voi tulla valituksi. Jos
jokin osa-alueista on hylätty, kokeen lopullinen pistemäärä on 0, vaikka olisitkin ansainnut muista osiosta
pisteitä. Mikäli et osallistu kokeeseen tai myöhästyt kokeesta, lopullinen tulos on 0 pistettä.
Arviointikriteerit (Hakuryhmät 1-4: AV-tuotanto, animaatio, graafinen julkaisu, liikkuva kuva, peligrafiikka,
pelinkehitys, visuaaliset efektit, äänituotanto, digitaalinen julkaisu, valokuva):
Ennakkotehtävä


pisteet: 0-2 pistettä
mitattavat asiat: audiovisuaalinen hahmottaminen, luovuus, ohjeiden noudattaminen.
Tehtävät ja ohjeet julkaistaan Stadin ammattiopiston nettisivuilla 21.2.2017
Kirjallinen tehtävä


pisteet: 0-3 pistettä
mitattavat asiat: audiovisuaalinen hahmottaminen, luovuus, ohjeiden noudattaminen.
Tehtävät ja ohjeet julkaistaan soveltuvuuskokeessa, 3.5.2017 Muotoilijankatu 3:ssa
Ryhmätehtävä



pisteet: 0-5 pistettä
toiminnallinen ryhmätyö ja/tai ryhmähaastattelu
mitattavat asiat: valmius ammatilliseen vuorovaikutukseen, ryhmätyötaidot, ohjeiden noudattaminen
Tehtävät ja ohjeet julkaistaan soveltuvuuskokeessa, 4.-5.5.2017 Muotoilijankatu 3:ssa
3
Arviointikriteerit (Hakuryhmä 5: Digitaalinen tulostustuotanto, piensarjatuotanto)
Ennakkotehtävä


pisteet: 0-5 pistettä
mitattavat asiat: tarkkuus, huolellisuus, ohjeiden noudattaminen
Tehtävät ja ohjeet julkaistaan Stadin ammattiopiston nettisivuilla 21.2.2017
Kirjallinen tehtävä


pisteet: 0-5 pistettä
mitattavat asiat: tarkkuus, huolellisuus, ohjeiden noudattaminen
Tehtävät ja ohjeet julkaistaan soveltuvuuskokeessa, 3.5.2017 Muotoilijankatu 3:ssa