Rantatontti omakotitalolle Kallaveden rannalla Vehmersalmella

Rantatontti omakotitalolle Kallaveden rannalla Vehmersalmella.
pinta-ala 3276 m2
Rakennusoikeus 25% tontin pinta-alasta, 819 m2
Rantaviivaa on n. 50 metriä ja se avautuu lounaaseen.
Vesi-ja viemäriliittymät sekä sähkö tontin rajalla.
Rakennuspaikka korkealla rantatörmällä, tasamaan tontti, josta avautuu upeat näkymät. Tontissa tasoero
rannan ja rakennuspaikan osalta, ranta sijaitsee rantatörmän alapuolella, omassa rauhassaan. Ranta on
hiekkapohjaista.
Kaavaselostuksessa mainitaan mm. seuraavaa: AO-25 Erillispientalojen korttelialue
Rakennusten etäisyyden naapuritontista tulee olla vähintään 4 m. Tontille saa sijoittaa enintään 50 m2
suuruisen talousrakennuksen vähintään 2 metrin päähän tontin rajoista ja vähintään 8 metrin päähän
vesirajasta (t-4). Talousrakennus voi saunatilojen lisäksi sisältää esim. venevajan.
Rakennusalalla olevan rakennuksen suurin sallittu keskikorkeus on 6 metriä (h=6). Autopaikkavaatimus on 3
autopaikkaa asuntoa kohti (3ap/as). Autopaikkavaatimus osaltaan rajoittaa asuntojen määräksi 1-3 asuntoa
/ tontti.
Hinta 62 000,00 €. Tontti on lohkottu, ei lohkomiskuluja ostajalle.
Myyjän yhteystiedot: Ari Asikainen, puh. 0500 483 551