Tähtäimessä jatko-opinnot

Tähtäimessä jatko-opinnot
SUOMEN
KOULUTUSJÄRJESTELMÄ
TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU
 Järjestelmä, jolla haetaan keskitetysti toisen asteen oppilaitoksiin
 HAKUAIKA ti 21.2. – ti 14.3.2017
YHTEISHAKUA KOHTI KOULUSSA
 Tavoitteiden asettamista
 Varasuunnitelmien tekoa
 Vaihtoehtoihin
tutustumista
 Keinoina:
 Oman koulutusvalinnan
tarkastelua
•
Ohjauskeskustelut
•
Oppitunnit
•
Vierailijat
•
Oppilaitoskäynnit (sote
torstaina, lukiovierailut ensi
viikolla)
HUOLTAJIEN TUKI JA KANNUSTUS OVAT
KULLANARVOISIA !
VAIHTOEHDOT 9.LK:n JÄLKEEN
YHTEISHAKUUN
KUULUVAT:
 Lukiokoulutus
 Ammatillinen peruskoulutus
+ yhdistelmäopinnot
+ urheiluakatemia
YHTEISHAUN ULKOPUOLINEN
KOULUTUS:
 10-luokka
 Valma-koulutus
 Iltalukio
 Oppisopimuskoulutus
 Kansanopistot
HYVÄ POHTIA VALINTAA TEHDESSÄ…
LUKIO:
AMMATILLINEN KOULUTUS:
 Mikä lukio?
 Mihin ammattiin?
 Miksi juuri ”se” lukio?
 Millaisia kursseja tarjolla?
 Mikä juuri siinä ammatissa
kiinnostaa?
 Minkälaiset ainevalinnat? vrt.
tulevaisuuden ammatti
 Onko realistinen kuva
ammatista?
 Yhdistelmäopinnot?
KOUVOLAN LUKIOT
ELIMÄEN LUKIO
KOUVOLAN YHTEISLYSEO
KUUSANKOSKEN LUKIO
VALKEALAN LUKIO
Löytyvät osoitteesta: www.edukouvola.fi/lukiokoulutus/
VALINTAPERUSTEET LUKIOKOULUTUKSEEN
Valinta päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella
paremmuusjärjestyksessä.
äidinkieli ja kirjallisuus
vieraat kielet
uskonto/ET
historia
matematiikka
kemia
toinen kotimainen kieli
yhteiskuntaoppi
fysiikka
biologia
terveystieto
maantieto
KESKIARVORAJOJA LUKIOIHIN
Elimäen lukio
Kouvolan Lyseon lukio
KYL
Kuusankosken lukio
Valkealan lukio
2012 2013 2014 2015 2016
7,00 7,17 7,08 7,00
7,25 7,62 7,69 Yhteislyseo
8,08 7,92 8,25 7,58 7,75
7,00 7,00 7,00 7,00
7,00 7,00 7,00 7,00
TERVEISIÄ LUKIOSTA
 lukion jälkeen voi mennä myös ammatilliseen koulutukseen
ja lisäksi tarjolla on koko korkeakoulukenttä
 Korkeakouluopintoja varten paras pohja (n. 95% yliopistossa
ja n. 75 % ammattikorkeakouluissa opiskelevista on käynyt
lukion)  Jatkossa vielä enemmän (AMK:n
valintaperustesuositus)
 Monien yliopistojen koulutusalojen valintakokeet edellyttävät
tiettyjen lukiokurssien hallintaa (esim. lääketiede,
insinööriopinnot…)
TERVEISET JATKUVAT
 Lukiossa on myös taito- ja taideaineita (musiikki, kuvis,
liikunta) sekä pakollisina että valinnaisina ja mahdollisuus
koota jopa 25 % tutkinnosta taito- ja taideaineista
 Kesälukion tarjontaa voi hyödyntää jo ysin jälkeisenä kesänä
 Yhdistelmäopintoja pohtivalle: päivälukiossa on yhtä kurssia
kohti enemmän opetustunteja kuin yhdistelmätutkinnossa
( ja lukuloma ennen ylioppilaskirjoituksia) sekä kaikkia
syventäviä ei välttämättä päiväopintoina
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
Anjala: Luonnonvara
Kouvola: Kulttuuri ja tekniikka
Kouvola: Liiketalous
Kouvola: Tekniikka ja palvelut
Kuusankoski: Sosiaali ja terveys
 Ammattien ilta 24.1. klo 16-19
(Utinkatu 85)
Alkavat linjat v. 2017: www.ksao.fi -> Oikealta punainen
puhekupla
VALINTAPERUSTEET AMMATILLISEEN
KOULUTUKSEEN
1)
HAKUVUONNA SUORITETTU PERUSOPETUS
6p
2)
EI HAKUAIKANA VOIMASSA OLEVAA KOULUTUSPAIKKAA LUKIOSSA
TAI AMMATTIOPISTOSSA
8p
Nämä 14p saa myös kymppiluokan, valman tai
kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan käynyt
(www.kansanopistot.fi)
 Pisteitä ei siis tule, jos on vuoden lukiossa/ammattiopistossa ja haluaa vaihtaa linjaa
3) TODISTUSPISTEET
a)
Yleinen koulumenestys
1 – 16 p
(= kaikkien aineiden keskiarvo)
5,50 - 5,74 = 1 p
5,75 - 5,99 = 2
6,00 - 6,24 = 3
6,25 - 6,49 = 4
6,50 - 6,74 = 5
6,75 - 6,99 = 6
7,00 - 7,24 = 7
7,25 - 7,49 = 8
7,50 - 7,74 = 9
7,75 - 7,99 = 10
8,00 - 8,24 = 11
8,25 - 8,49 = 12
8,50 - 8,74 = 13
8,75 - 8,99 = 14
9,00 - 9,24 = 15
9,25 - 10,00= 16
b)
Painotettavat arvosanat
1 – 8p
liikunta
kuvataide
käsityö
kotitalous
musiikki
näistä kolmen
parhaan
keskiarvo
6,00 – 6,49 = 1
6,50 – 6,99 = 2
7,00 – 7,49 = 3
7,50 – 7,99 = 4
8,00 – 8.49 = 5
8,50 – 8,99 = 6
9,00 – 9.49 = 7
9,50 – 10,00 = 8
4)
HAKUTOIVE
1. toive
2p
2.-5. toiveet
0p
 Hakutoivejärjestyksellä on merkitystä!
5)
SUKUPUOLI
2 pistettä,
jos alle 30% ensisijaisista hakijoista
on samaa sukupuolta
6)
TYÖKOKEMUS
0 – 3p

Aletaan laskea, kun oppilas suorittanut peruskoulun tai täyttänyt 16 vuotta

Kevään yhteishaussa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä kerääntynyt
työkokemus

ei alle 1kk

osa-aikatyössä 150 h = 1kk

3kk = 1p
+ mahdollinen VALINTAKOE
0 – 10p
 KSAO:ssa joillakin aloilla
 Mm. käsi- ja taideteollisen alan, liikunta-alan, tanssialan ja
musiikkialan perustutkintoon valitaan opiskelijat VAIN pääsykokeen
perusteella
HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA
= enintään 30% hakijoista
voidaan valita valintapisteistä
riippumatta erityisen syyn
perusteella:
 Oppimisvaikeudet
 Sosiaaliset syyt (perheyritys)
 Google: salpaus harkintaan
perustuva
 Nettihaun lisäksi paperihakemus
liitteineen
 Voidaan käyttää kaikissa
ammatillisen koulutuksen
hakutoiveissa
 Ammattiopisto päättää, keitä valitsee
harkintaan perustuvassa valinnassa !
 Huomioidaan myös normaalihaussa
 Jos tämä haku voi koskea nuortasi, ota
yhteys opoon.
YHDISTELMÄOPINNOT
 Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kolmen-neljän vuoden aikana:
Joko kaksoistutkinto (AI, RU, EN, MAA/MAB, reaali):
• ammatillinen perustutkinto ja
• ylioppilastutkinto
tai kolmoistutkinto
• ammatillinen perustutkinto,
• ylioppilastutkinto sekä
• lukion koko oppimäärä, jolloin opiskelija saa myös lukion
päättötodistuksen
 KSAO:ssa päiväopintoina pakolliset kurssit ja joitakin syventäviä
 EI mahdollista helikopteriasentajan koulutuksessa
www.edukouvola.fi/iltalukio --> yhdistelmäopinnot alhaalta
YHDISTELMÄOPINTOIHIN HAKU
 Haetaan yhteishaussa opiskelemaan ammatilliseen oppilaitokseen.
 Pääsyvaatimuksena riittävän korkea lukuaineiden keskiarvo.
 Uusia opiskelijoita valitaan noin 60.
TERVEISIÄ AMMATTIOPISTOSTA
 Opiskelu on oma valinta.
 Turha pelätä pääsy- ja
Ammatillisessa koulutuksessa
soveltuvuuskokeita. Esim. matikan
opiskellaan ammattiin, ei hengailla
tehtävät ihan perusmatematiikkaa
 Opetusmateriaali on hankittava
itse
 Koulupäivien kesto on max. 8.1516.30, päivien pituudet vaihtelevat
 Työssäoppimiset eivät välttämättä
ole ”kotikoivun juurella” vaan koko
Kouvolan alue on käytössä
TERVEISET JATKUVAT
 Opiskelusta otettava itse vastuu:
aktiivinen osallistuminen lähiopiskelussa ja työssäoppimisessa,
tehtävät palautettava ajallaan jne.
 Poissaoloja seurataan ja alaikäisen
huoltajaan ollaan yhteydessä
poissaolojen vuoksi ja jos opinnot
eivät etene
 Yhdistelmäopinnoissa ei taata
lukulomaa ennen ylioppilaskirjoituksia, (ammatilliset opinnot ja
työssäoppiminen kesken)
URHEILUAKATEMIA
 Hakuaika sama kuin yhteishaku
 Urheiluakatemiaan voidaan
hyväksyä vain oppilas, joka saa
opiskelupaikan yhteishaussa
 Hakulomake sekä lisätietoa
hakemisesta ja hakukriteereistä:
www.kouvolanurheiluakatemia.fi/
YHTEISHAUN ULKOPUOLINEN KOULUTUS , ”Plan B”
10-LUOKKA
VALMA-KOULUTUS
”Keskustan kymppi”
https://peda.net/kouvola/koulut ->
Kouvolan yhteiskoulu -> lisäopetus
www.ksao.fi -> Nuorten koulutus ->
Ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentava koulutus
”Valkealan kymppi”
www.valkealanopisto.fi/koulutus
-> kymppiluokka (myös kennelkymppi ja
ratsastuskymppi)
 Muutamien numeroiden korotus
 Nuorelle, jolle oma ammatillinen
suunta ei ole vielä selkiytynyt
 Perehdyttää opiskelija ammatillisen
eri linjoihin
 Nuorelle, jonka tarvitsee korottaa
numeroita, jotta saa mieluisen
opiskelupaikan
Kympeille ja valma-koulutukseen haku netissä
opintopolku.fi-osoitteessa, hakuaika 23.5. –25.7.2017
YHTEISHAUN ETENEMINEN
Yksi hakulomake – viisi toivetta
 Kaikki kutsutaan pääsykokeisiin
” aina täytyy miettiä varasuunnitelma”
(huhti-toukokuussa)
YLEISET PÄÄSYVAATIMUKSET:
1) oppilas saa keväällä 2017
päättötodistuksen
2) Alalle vaadittava terveys:
Tutustukaa kotona alakohtaisiin
terveydentilavaatimuksiin
www.opintopolku.fi ->
Ammatillinen koulutus-otsikon alta
’Hakijan terveydentila’ ->
Koulutusaloittain vasemmalla
alhaalla
 Lukioon hakevat täyttävät
ainevalintakortin maaliskuun
loppuun mennessä
HAKU ESKOLANMÄEN KOULUSSA
Vaihtoehto 1 = haku kotona
Oppilas tekee haun kotona
toisen hakuviikon aikana
(hiihtoloma) yhdessä huoltajan
kanssa ja palauttaa opolle loman
jälkeisellä opotunnilla huoltajan
allekirjoittaman tulosteen hausta
(kotona oltava tulostin)
 oppilaille, jotka tuntevat
itsensä varmaksi haun suhteen
Hallintolaki edellyttää huoltajan
kuulemista yhteishakuasiassa
Vaihtoehto 2 = haku koulussa
Ennen hakua oppilas saa kotiin
paperilomakkeen, johon tehdään yhdessä
huoltajan kanssa suunnitelma
hakutoiveista. (Ilman oikein täytettyä
paperilomaketta ei oppilas saa tehdä
hakua koulussa (myös huoltajan
allekirjoitus))
Lomakkeen pohjalta nuori täyttää
nettihakemuksen koulussa viikoilla 8 tai 10.
Mikäli hakutoiveissa muutoksia, tuloste
hakemuksesta tulee kotiin huoltajan
nähtäväksi
HUOMIOITAVAA
 Hakuaika, hakutoiveet ja hakutoive-
 Mahdolliset muutokset tehtävä
järjestys ovat sitovia
 Hakuajan päätyttyä niitä EI VOI
MUUTTAA!
 Sähköisen hakemuksen tallennus täytyy
tehdä ennen 14.3. klo 15.00!
 Myöhästyneitä hakulomakkeita ei
huomioida!
HAKUAIKANA. Haun tehtyään nuorelle
tulee sähköpostiin linkki, jota kautta
hän pystyy muuttamaan hakutoiveita.
(haun tallennuksesta ja haun
muutoksista maili huoltajalle)
 Hakulomakkeen lisäksi mm. musiikki-,
liikunta- ja kuvalliseen ilmaisun alalle
hakevien pitää hakuaikana toimittaa
lisätietolomake, joita löytyy oppilaitosten
nettisivuilla. Siinä kysytään aikaisemmista
opinnoista, joista voi saada lisäpisteitä
 Kouvolan ulkopuolella hakeneiden
selvitettävä, milloin ainevalintakortti
tulee palauttaa ( jonnekin jo
hakuaikana)
HUOMIOITAVAA
 OPISKELIJAVALINNAT PÄÄTTÖTODISTUKSEN ARVOSANOJEN
PERUSTEELLA
 Tulokset aikaisintaan to 15.6.2017
(kirje kotiin, oppilaitosten nettisivuilla,
lukioiden ulko-ovissa)
 Opiskelupaikka varmistettava
viimeistään 29.6.2017 (oppilaitos
ilmoittaa kirjeessä ohjeet opiskelupaikan varmistamisesta)
 vastaanottamatta jättäminen
aiheuttaa opiskelupaikan menettämisen
 Hakija voidaan valita vain yhteen
opiskelupaikkaan: valinta aina
ylimpään hakutoiveeseen, johon
hakijan ka/pisteet riittävät 
alemmat hakutoiveet peruuntuvat
eikä hakija voi tulla valituksi niihin
 Ylempiä hakutoiveita voi jäädä
jonottamaan (=kysellä oppilaitoksista
peruutuspaikkoja)
JOS NUORI JÄÄ ILMAN OPISKELUPAIKKAA…
 Jälkiohjauskirje kotiin
 Opo koululla tulosten tultua ( jälkiohjausfoorumi?)
 Varasijat (yhteys suoraan oppilaitoksiin)
 oppilaitosten lisähaut
LOPUKSI…
 peda.net/kouvola/koulut/eskolanmaenkoulu -> oppilaanohjaus
-> yhteishaku
 Kevään 2017 koulutustarjonta: www.opintopolku.fi
 www.opintopolku.fi -> koulutuksen valinta -> Mitä peruskoulun jälkeen? ->
Ysiluokkalaisen huoltajille
 Hakudemo: www.demo.opintopolku.fi
 Vierailemisen arvoisia sivuja:
 www.ksao.fi  opiskelijalle  tutkintojen perusteet
(Mistä ammatilliset tutkinnot rakentuvat, millaisia opintoja milläkin linjalla jne.)
 Ammattinetti.fi
Oppilaanohjaajat:
Tanja Turkia
02061 55325
[email protected]
Wilma-viestillä
Heidi Joutjärvi
02061 54154
[email protected]
Wilma-viestillä