Julkipano, kaavoitusteknikon poikkeamispaatokset, antopäivä 23.2

KUUSAMON KAUPUNKI
Kaavoitusteknikko
JULKIPANO
Poikkeamispäätökset MRL 171- 174 § ja
suunnittelutarveratkaisut MRL 137 §
Päätösten antopäivä
Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä: 22.2.2017-9.3.2017
Kuusamon kaupungintalon maankäyttöosastolla
osoitteessa Keskuskuja 6 93600 KUUSAMO
23.2.2017
Hakija
Toimenpide
Paikka ja päivämäärä
Diaarinumero
Rakennuspaikka
Kylä, tila ja RN:o
455/2016 Rukajärvi
Pessarin-Rinne RN:o 23:30
Purnujärven ranta-asemakaava.
Rakennusoikeuden ylitys,
poikkeaminen 1 §.
42/2017 Maanselkä
Purola RN:o 18:20
Kuusamon yleiskaava.
Vanhan korvaava uusi
lomarakennus, poikkeaminen
2 §.
92/2017 Poussu
Riitanranta RN:o 72:12
102/2017 Rukajärvi
Kuusiranta RN:o 3:11
Kuusamon yleiskaava.
Rantarakentaminen;
lomarakennus+talousrakennukset, poikkeaminen 3 §.
Sikualammen rantaasemakaava.
Poikkeaminen
kattomuodosta 4 §.
Allekirjoitus
Kuusamo 22.2.2017
Pekka Räisänen
kaavoitusteknikko
Pvm
Tämä ilmoitus on julkipantu Kuusamon kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
Todistaa