Kaura8000 Lahti Juho Urkko, K-maatalous 21.02.2017 14:52

Viljelyohjelmalla lisää puhtia
Juho Urkko
K-maatalous
#Kaura8000
Knowledge grows
Viljelen kauraa
A. Eläinten rehuksi kun täytyy
B. Huonoilla lohkoilla, minne ei
ohraa / vehnää voi kylvää
C. Kannattavana viljelykasvina
muiden rinnalla
D. Tavan vuoksi, kun aiemminkin
on viljelty
E. Muusta syystä
67 %
12 %
10 %
sy
ys
tä
k.
.
M
uu
st
a
in
m
ai
ku
n
ok
si,
vu
va
n
Ta
em
as
vi
na
.. .
e.
..
ilj
el
yk
av
va
n
tta
nn
a
Ka
4%
m
in
ne
a,
oi
ll
lo
hk
a
Hu
on
oi
ll
El
äi
nt
en
re
hu
k
si
k
un
tä
y
ty
y
8%
#Kaura8000
Kauran sadonmuodostus - perusta
• Kasvupaikka
• Lannoitus
• Lajike
• Kasvinsuojelu
• Suunnitelmallisuus
#Kaura8000
Kauran keskisadot 2005-2015
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
Viro keskisato
2010
Suomi keskisato
2011
2012
2013
2014
2015
Ruotsi keskisato
#Kaura8000
Kauran kannattavuus viljelykasvina
• Kaura on kasvina hyvä valinta – varma markkina
• Esikasviarvo on hyvä, katkaisee tautipainetta
• Jaksottaa tilan töitä, hajauttaa riskiä
#Kaura8000
Vähiin on kaskenpoltto käynyt Suomenmaalla
#Kaura8000
Mihin katosivat jyvät?
• Kasvinjalostus nostaa satotasoja
keskimäärin 1% vuodessa
• Pelkän sadon ohella paranevat
myös viljelyvarmuus ja sadon
laatuominaisuudet
• Hyödynnämmekö potentiaalin?
#Kaura8000
Vaihtamalla paranee.
• Viljelemällä vanhaa lajiketta –
esim. Saana –ohraa (87) tai Velikauraa (82) verrattuna uusiin SW
Mitja –ohraan (103) ja Ringsaker
-kauraan(98) menetetään 1520% satoa
#Kaura8000
Olisiko vähemmän enemmän?
• Viljelyssä on edelleen 60 eri
kauralajiketta (VYR tilasto)
• Uusien lajikkeiden osuus kasvaa
– mutta edelleen 1/3 alasta
viljellään vanhoja lajikkeita
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2011
2012
2013
Uudet lajikkeet
2014
2015
2016
Vanhat lajikkeet
#Kaura8000
Siirtymä heikkosatoisista lajikkeista satoisiin
• Iso osa viljellään aikaisilla ja
heikompisatoisilla lajikkeilla
• Hyödynnämmekö potentiaalin?
• 100 000ha – 200 kg lisää satoa –
20 000tn lisää viljaa – 2,6 M€
enemmän ostovoimaa
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2011
2012
2013
Satoisat lajikkeet
2014
2015
2016
Heikot lajikkeet
#Kaura8000
Avetron kaura
• Aikainen ja satoisa
• Erinomainen hlp
• Suuri tasakokoinen jyvä
• Erittäin ohut kuori
Erittäin korkea hehtolitrapainon ja suuren
tasakokoisen jyvän ansiosta Avetron
soveltuu rehukäytön lisäksi hyvin myös
elintarvikekäyttöön ja vientiin.
#Kaura8000
Avanti kaura
• Suuri sato
• Erittäin luja korsi
• Hyvä hlp ja tsp
• Belindan aikaisuusluokka
Avanti nostaa kauran satotason uusiin
lukemiin! Keskisato virallisissa kokeissa noin
10 % Belindaa korkeampi. Nyt on aika mennä
eteenpäin niin kuin Avanti suomennettuna
tarkoittaa.
#Kaura8000
Evira kasvianalytiikka, DON-hometoksiinin ja
itämättömyyden korrelaatio
#Kaura8000
Kauran kasvinsuojelu
• Kaura on viljelykasvina kuten
muutkin viljat
• Pl. Hukkakauran torjunta ei
mahdollista
• Viljelyohjelman käyttö
osoittanut sadonlisää ja
käyttölaadun paranemista
#Kaura8000
Viljelyohjelmassa mm.
• Rikkatorjunta – lohkon ja
rikkakasvien mukaan
• Laontorjunta – Kasvuston ja
lajikkeen mukaan
• Taudintorjunta – Kaurallakin
tarpeellinen
#Kaura8000
Korrensääteet
Cycocel 750 1,0 l/ha Medax Max 0,2 kg/ha.
• Korrensääteissä laaja valikoima
• CCC – Edullinen, rehuviljalle
• Trineksapakkivalmisteet
• Uutuus Medax Max!
#Kaura8000
Medax Max
• Kaikille viljoille
• Kahden tehoaineen vahva seos (50 g/kg Proheksadioni-Ca +
75 g/kg Trineksapakki-etyyli)
• Sekä nopea että pitkäkestoinen vaikutus
• Proheksadioni-Ca ei ole riippuvainen UV-säteilystä toimiakseen
kasvunsääteenä
• Tehokas jo alhaisissa lämpötiloissa
• Tasaisempi tuleentuminen, parantunut satopotentiaali,
tehokkaampi sadonkorjuu
Joustava sään ja lämpötilan suhteen
#Kaura8000
Medax max - havaittua
ADAS tutkimuksissa yli 3 vuoden aikana - 2013-2015
ADAS havainnot
Merkitys
1 Johdonmukainen kasvuston lyhentyminen
Avaintekijä laon vähentymiseen
2 Johdonmukainen laon vähentyminen
Suojaa satoa ja laatua
3 Kasvanut korrenseinämien paksuus
Vähentää korsilakoa
4 Kasvanut juurakon halkaisija
Vähentää tyvilakoa
5 Kasvanut juurten pituuskasvu alaspäin
Parantaa veden ottoa kuivassa
6 Hyvä versorakenne
Mahdollistaa suuremman N
lannoituksen
#Kaura8000
18
Entä kasvitaudintorjunta?
• Kokeessa Comet Pro(0,3) +
Juventus(0,25)
• Paras sadonlisä (+12%) saatiin
aikaisella käsittelyllä (BBCH 2530)
• Kukinnanaikaisella ruiskutuksella
torjuu punahometta eli
fusariumia
#Kaura8000
Librax SDHI –fungisidi nosti jyväkokoa
UNT
Siltra
Xpro
0,75
Siltra
Xpro 0,5
+ Comet
Pro 0,3
Jyväkoko > 2,5 mm (%)
Siltra
Xpro 0,3
+ Comet
Pro 0,3
Librax
1,33
Librax
0,88
+ Comet
Pro 0,3
Jyväkoko < 2,0 mm (%)
Librax
0,44
+ Comet
Pro 0,3
#Kaura8000
Viljelyohjelma suunnittelun apuna
• Oppaita 65 000 kpl
• Yleistietoa, agronomiaa
• Valmiit suositukset eri tilanteisiin
• Myös ruotsiksi!
#Kaura8000
KIITOS!
#Kaura8000
#Kaura8000
Knowledge grows