Muutostietopalveluiden ohjeita verkkoasiontiin

Mitä muutostietopalvelun väestöaineistoihin liittyviä asioita hoidetaan verkkoasioinnin kautta?
Verkkoasioinnissa hoidetaan aineiston tilaaminen, tilattavan tuotteen vaihtaminen, toimitusrytmin
muuttaminen ja yhteystietojen vaihtuminen.
Mistä löydän verkkoasioinnissa kunnan tai kuntayhtymän väestöaineistoon liittyvät asiat?
Aloita asiointi painamalla Aloita uusi hakemus -painiketta. Valitse seuraavaksi Julkishallinto -välilehti ja
painike ”Haluan hakea tietoja väestötietojärjestelmästä”. Avautuvasta alasvetovalikosta valitse
”Muutostietopalvelun hakemus ja tilaus”. Valitse seuraavaksi ”Kunnat, kuntayhtymät sekä
sairaanhoitopiirit”
-tietolupa.
Tietolupa
on
nähtävillä
myös
Eevertissä
osoitteessa
https://eevertti.vrk.fi/muutostietopalvelu. Tietoluvan liitteet lisätään samaan paikkaan maaliskuun
puoliväliin mennessä.
Voiko käyttäjä olla yhtä aikaa useammalla tilillä?
Tällä hetkellä ei, mutta tämä mahdollistetaan myöhemmin keväällä. Uudistuksesta tiedotetaan erikseen.
Saako organisaatio kutsua oman it-toimittajansa asiointitilille?
Kyllä saa, mutta tällöin organisaation on huomioitava, että it-toimittaja näkee kaikki tilillä olevat asiat
(esimerkiksi viestit VRK:n kanssa ja tietoluvat). It-toimittaja ei kuitenkaan voi tehdä verkkoasioinnissa
organisaation puolesta tilausta.
Voiko organisaation it-toimittaja tehdä tilauksen/hakemuksen organisaation puolesta?
Ei voi. Organisaation on tehtävä tilaus/hakemus itse.
Onko tekninen yhteyshenkilö -kohta hakemuksessa pakollinen?
Kyllä on, mutta tekninen varahenkilö on vapaaehtoinen. Tekninen yhteyshenkilö voi olla myös muualtakin
kuin kunnasta. Teknisen yhteyshenkilö ei saa viestejä väestöaineistoista.
Onko selvitys tietojen suojauksesta pakollinen?
Kyllä on. VRK suosittelee konsultoimaan tietosuojakseen liittyviä asioita organisaation it-toimittajalta ja
tietoturva-asiantuntijoilta.
Mikä on prosessisähköpostiosoite?
Prosessisähköpostiosoite tarkoittaa organisaation yhteispostilaatikkoa (esimerkiksi
sähköpostiosoite). Tähän osoitteeseen ei laiteta väestöaineistoon liittyviä viestejä.
kirjaamon
Voiko hakemuksen tai tilauksen jättää kesken verkkoasiointiin ja jatkaa myöhemmin?
Kyllä voi. Voit tallentaa keskeneräisen hakemuksen ja jatkaa sen täyttöä myöhemmin. Myös
toinen saman organisaation asiakastilin käyttäjä voi jatkaa hakemuksen täyttämistä.
Miten tilaus/hakemus allekirjoitetaan?
Tilausta/hakemusta ei allekirjoiteta erikseen. Rekisteröitymisen yhteydessä tehtävä henkilön
vahva tunnistautuminen vastaa allekirjoitusta.
Voiko allekirjoittaja olla eri henkilö kuin tilauksen/hakemuksen täyttäjä?
Kyllä voi. Lähetä Väestörekisterikeskukselle -painiketta painava käyttäjä on tilauksen/hakemuksen
allekirjoittaja. Tämän henkilön on oltava organisaation oma työntekijä.
Miten kunta / kuntayhtymä saa jatkossa tiedon siitä, että väestöaineisto on noudettavissa?
Aineiston valmistumisesta tulee tieto yhteyshenkilön sähköpostiin kuten tähänkin asti.
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite kirjoitetaan verkkoasioinnissa tilauksen 2. välilehdelle (nimeltään tietojen
käyttö), kohta perustietoaineisto tai muutostietoaineisto riippuen siitä kummasta asiasta on kyse.