Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen 20.2.2017

VÖYRIN KUNTA
KUTSU
Kunnanhallitus
Aika
20.02.2017 klo 17.00
Paikka
Vöyrin kunnantalo
§
Asia
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
Nähtävillä
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT, valinta
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
ILMOITUSASIAT
HALLINTOASIAT, Vaaliviranomaiset 2017
HALLINTOASIAT, Keskusvaalilautakunta, tilapäiset varajäsenet
HALLINTOASIAT, Vöyrin kunnan huomionosoitukset luottamushenkilöille ja henkilöstölle
HENKILÖSTÖASIAT, Virkavapaushakemus, pakolaistoimiston johtaja
HENKILÖSTÖASIAT, Pakolaistoimiston johtaja, sijaisuuden jatkaminen
TALOUS, Vöyrin kunnan kiinteistöjen myynnin yleiset perusteet
TALOUS, Henkilöstö-, palkka- ja talousohjelman (ERP) hankkiminen
SOSIAALIHUOLTO, Pixne-klinikka, lausunto
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Tonttimyynti, Klemets
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Tiealueen ostaminen, Hanhimäki
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Tieasiat, tiennimen muuttaminen,
Vöyrin keskusta, Radhusvägen/Rivitalontie
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Tieasiat, uudet tiennimet, Oxkangarin
alue
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Tieasiat, tiennimen muuttaminen,
Strandvägen
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Luettelo myyntikohteista
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Pohjanmaan maakuntakaava 2040,
kommentteja keskusta- ja kyläverkostostosta
OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI, Kauhavan kaupungin kanssa solmitun perusopetussopimuksen tarkistaminen
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 21.2.2017 Vöyrin keskustoimistossa.
Puheenjohtaja STIG SVENS
Stig Svens