NCC Snow Meltingin kautta käsitellyt aineet 2012–2016

NCC Snow Meltingin kautta käsitellyt aineet 2012–2016
Viiden kauden aikana NCC on käsitellyt suuren määrän materiaalia ja hävittänyt sen
hyväksytylle kaatopaikalle. Lumesta ja vedestä erotellut raskasmetallit kierrätetään.
Aurauslumesta erotetut aineet Oslossa 2012-2016
Aine
Määrä
Isot kivet
21 tonnia
Murske
Sekajäte
Loska (PIMA-luokiteltua maata)
Sinkki (Zn)
Kupari (Cu)
Kromi (Cr)
Nikkeli (Ni)
Lyijy (Pb)
2349 tonnia
21 tonnia
460 139 kg
64 kg
33 kg
12 kg
8 kg
8 kg
Lähde: NCCs snøsmelteanlegg. Slutrapport for prøveperioden 2011-2015 och Årsrapport 2015-16, Hjellnes
Consult AS