suomen säädöskokoelma

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
nMuu
M
kestävän
vvvv
ro asia metsätalouden kehittämishankkeesta Laosin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017
117/2017
Ulkoasiainministeriön asetus
kestävän metsätalouden kehittämishankkeesta Laosin kanssa tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain (204/2000)
3 a §:n nojalla:
1§
Kestävän metsätalouden kehittämishankkeesta Laosin kanssa tehdyn sopimuksen
muuttamisesta kirjeenvaihdolla 21 päivänä marraskuuta 2016 tehty sopimus on voimassa
20 päivästä tammikuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.
2§
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.
3§
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2017.
Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2017
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen
Yksikön päällikkö Sami Leino
(Sopimus on nähtävillä ja saatavilla ulkoasiainministeriön määräyskokoelmassa www.finlex.fi.
Ulkoasiainministeriö antaa sopimuksesta myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ
ISSN 1455-8904
1