toimintasuunnitelma 2017

Joensuun seudun Palveluskoirayhdistys ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2017
YLEISTÄ
Monipuolinen koulutus- ja koetoiminta sekä kennelhenkisten tilaisuuksien järjestäminen on Josepa ry:n
toiminnassa ensisijaista. Toiminnalla pyritään edistämään palveluskoiraharrastusta ja parantamaan
koiraharrastuksen saamaa arvostusta. Lisäksi tavoitteena on ylläpitää ja hankkia lisää pitkän aikavälin
yhteistyösopimuksia.
KOULUTUSTOIMINTA
Tottelevaisuuskoulutus
Pienryhmissä treenaa niin kilpailuihin tähtääviä kuin omaksi iloksi harrastavia koirakkoja. Ryhmät
kokoontuvat itsenäisesti ympäri vuoden. Virallisia kilpailuita silmällä pitäen pyritään järjestämään 1-2
kokeenomaista tottelevaisuusharjoituskertaa.
Maastokoulutus
Maastokoulutusta järjestetään lajikohtaisesti. Kesällä lajeina ovat jälki, haku ja viesti, talvikaudella
valjakkohiihto. Lisäksi järjestetään etsintäkokeen treenejä tarpeen mukaan. Maastokoulutuksen tavoitteena
on kannustaa uusia harrastajia osallistumaan palveluskoirakokeisiin ja lisätä kaikkien koirakkojen taitoja.
Kauden alussa aloittelevat koiranohjaajat käyvät lajikohtaiset alkeiskurssit, joista heidät pyritään ohjaamaan
kurssin loputtua pienryhmiin. Mikäli alkeiskursseja ei järjestetä, niin aloittelevat koirakot tutustuvat lajiin
pienryhmien harjoituksissa. Maastokoulutuksiin osallistujat velvoitetaan osallistumaan kesän kokeiden
järjestelyihin ja muuhun yhdistyksen yhteiseen toimintaan talkoovelvoiteperiaatteiden mukaisesti.
Maastoryhmien yhteisiä treenejä järjestetään tarpeen mukaan.
Jälkikoulutusta järjestetään pääsääntöisesti kerran viikossa lumettomana kautena. Jälkikoulutus toteutetaan
pienryhmäkoulutuksena muodostamalla riittävä määrä ryhmiä, jotka toimivat yhteyshenkilön johdolla
yhdessä aktiivisesti.
Hakukoulutusta järjestetään pääsääntöisesti kerran viikossa lähinnä lumettomana kautena. Hakukoulutus
toteutetaan pienryhmäkoulutuksena muodostamalla riittävä määrä ryhmiä, jotka toimivat yhteishenkilön
johdolla yhdessä aktiivisesti.
Etsintäkokeen harjoituksia järjestetään tarpeen mukaan jälki- ja hakuharjoitusten yhteydessä ja erillisinä
harjoituksina.
Viestiharjoituksia järjestetään maastokaudella pääsääntöisesti kerran viikossa. Harjoitukset aloitetaan
toukokuussa ja niitä jatketaan myöhään syksyyn, mikäli innokkaita harjoittelijoita riittää.
Valjakkohiihto
Valjakkohiihtoharjoituksia järjestetään Pärnävaaralla ja Kontiolahdella hiihtokauden aikana. Osallistutaan
valjakkohiihtokokeisiin ja kauden päätavoitteena ovat valjakkohiihdon SM-kilpailut Lieksassa 11. –
12.3.2017. SM-kisoihin on tavoitteena saada 3 – 5 koirakkoa henkilökohtaisille matkoille ja yksi
viestijoukkue.
Mahdollisuuksien mukaan haetaan sulan maan lajien kilpailut syksylle 2017.
Sulan maan lajeja harjoitellaan kesäkaudella ja osallistutaan kilpailuihin. Sauvarinne-, rullasuksi- ja Kickbikeharjoituksia pidetään syksyllä ennen lumien tuloa.
Pyritään saamaan uusia harrastajia mukaan harrastus- ja kilpailutoimintaan. Osallistutaan erilaisiin
tapahtumiin, jossa on mahdollisuus esitellä koirahiihtoa ja yhdistyksen toimintaa.
Pelastuskoiratoiminta
Pelastushaku- ja raunioharjoituksia järjestetään tarvittaessa. Keskiviikkoiltana Josepan jäsenille on varattuna
harjoitusvuoro Onttolan raunioradalla.
Joensuun seudun Palveluskoirayhdistys ry
KURSSIT JA KOULUTUSVIIKONLOPUT
Järjestetään pentu- ja BH-kurssit, sekä tottelevaisuusviikonloppu mahdollisuuksien mukaan.
KOKEET JA LUONNETESTIT
Vuodelle 2017 anottavat pk-kokeet ja luonnetesti:
11. – 12.3.2017 Valjakkohiihdon SM-kilpailut yhteistyössä Lieksan Palveluskoirakerho ry:n kanssa
17. – 18.6.2017 – Luonnetesti
päivämäärä tarkentuu myöhemmin - Haku 1 – 3 ja Etsintä 1 – 3
1.7.2016 Jälki 3 (yökisa)
23.7.2017 BH-koe
16. – 17.9.2017 Jälki, haku, etsintä ja viesti 1-3, piirinmestaruuskoe, samalla australianpaimenkoirien,
kelpieiden ja bordercollieiden rotumestaruuskoe
Yhdistys järjestää yhden lajin ja max. 10 koiran kokeita tarvittaessa.
TALOUDEN TUKEMINEN
Hankitaan sponsorointisopimuksia mahdollisuuksien mukaan ja järjestetään Match show.
NÄYTTELYT
Osallistutaan Elokarelia 2017 koiranäyttelyn valmisteluihin ja varsinaisen tapahtuman järjestelyihin.
TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksen toiminnasta ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa. Lisäksi vuosikokouksesta
ilmoitetaan sanomalehti Karjalaisen järjestöpalstalla. JOSEPA-lehti ilmestyy kerran vuodessa joulun alla.
Lehteen kerätään jäsenistön kirjoittamia artikkeleita ja julkaistaan mm. koe- ja näyttelytuloksia. Lehteä
jaetaan oman jäsenistön lisäksi sidosyhdistyksille, yhteistyökumppaneille ja muille toiminnastamme
kiinnostuneille tahoille. Keväällä ilmestyy jäsenkirje, jossa kerrotaan tulevan kesän toiminnasta, pienryhmien
muodostamisesta yms. ajankohtaisista asioista.
MUU TOIMINTA
Hallitus järjestää talkoolaisten illanvieton kauden lopussa, samalla juhlitaan pikkujoulua. Lisäksi osallistutaan
mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tilaisuuksiin, joissa voidaan tuoda esiin yhdistyksen toimintaa.
YHTEISTYÖ
Paikallisten kennel- ja koirayhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä suunniteltaessa näyttelyitä, kokeita ja
muita tapahtumia.
Koulutuskentällä järjestetään tarvittaessa yhteisiä talkoita muiden kentän käyttäjien kanssa.
Toimitaan Pohjois-Karjalan Kennelpiiri ry:n palveluskoirajaostossa, joka on alueen palveluskoiratoimintaa
harrastavien yhdistysten yhteistyöelin. Tehdään yhteistyötä viranomaisten kanssa.
KOULUTUSKENTTÄ
Vuokrasopimus Joensuun kaupungin kanssa Linnunlahden kentän käytöstä on tällä hetkellä vuoden 2018
loppuun. Joensuun kaupungilla on suunnitteilla koirien koulutuskenttä Pilkkoon. Kulhon kentän käytöstä
tottelevaisuusharjoituksiin ja –kokeisiin on alustavasti sovittu Kulhon Kunto ry:n kanssa.