Kuulutus maakuntahallituksen kokouksen 20.2.2017 pöytäkirjan

Kuulutus
24.2.2017
Maakuntahallituksen pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen 20.2.2017 pitämän kokouksen pöytäkirja
siihen liittyvine oikaisuvaatimuksineen pidetään yleisesti nähtävänä 1.3.2017 PohjoisPohjanmaan liitossa (Sepänkatu 20, Oulu) sen aukioloaikana (klo 8.30 – 15.00) ja
jäsenkunnissa. Kuusamon kaupungissa pöytäkirjan jäljennös on yleisesti nähtävänä
kaupungintalolla, osoitteessa Keskuskuja 6, yhteispalvelupisteessä, 2. kerros.
Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä
tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.
Pöytäkirja on julkaistu ja on liitteineen Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivuilla:
http://www.pohjois-pohjanmaan.fi/kokousasiakirjat
Kuusamon kaupunginhallitus
Keskushallinto
KUUSAMON KAUPUNKI
Postiosoite: PL 9, 93601 KUUSAMO
Käyntiosoite: Keskuskuja 6, Kuusamo
Puhelin 040 860 8600
Telefax (08) 866 0092
[email protected]