Avoin projektityöntekijän tehtävä Asiakaspalvelu Askeleessa

Projektityöntekijä
Kuusamon kaupunki, Yhdyskuntatekniikka, Hallinto- ja talous tulosalue, Työllistämisen
tulosyksikkö, Asiakaspalvelu Askel, Työhype- hanke
Kuusamo
Työavain:
130052
Työtehtävät:
Haku päättyy:
10.3.2017 12:00
Työn luonne:
Kehittämis- ja
projektitehtävät
Kokoaikatyö
Palkka:
KVTES mukainen
Työsuhteen kesto:
Määräaikainen
Työ alkaa:
6.4.2017
Työn kuvaus
Kaikkien aikojen Kuusamo, Pohjolan luontopääkaupunki Kuusamo etsii yhdyskuntatekniikan toimialalle, hallintoja talous tulosalueen työllistämisen työyksikköön määräaikaiseen työsuhteeseen innovatiivista ja
ennakkoluulotonta projektityöntekijää vuoden 2017 loppuun saakka. Valittava henkilö sijoittuu Asiakaspalvelu
Askeleen tiimin Työhype- hankkeeseen. Työsuhde voi jatkua vuoden 2018 loppuun saakka, mikäli hankkeelle
myönnetään tarvittava jatkorahoitus.
Projektityöntekijän tehtäviin kuuluvat normaalien hankkeen hallintotehtävien lisäksi yksilöllisen työllistymispolun
löytäminen ja rakentaminen hankkeen kohderyhmälle, nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Työ on yksilöohjausta ja
asiakkaiden poluttamista työelämään, ensisijaisesti yrityssektorille ja yhdistyksiin. Projektityöntekijä työskentelee
osana työllisyydenhoidon moniammatillista tiimiä.
Tehtävään valittavalta vaaditaan soveltuvaa, vähintään opistotasoista tutkintoa. Toivomme, että tunnet yritys- ja
yhdistyskenttää ja osaat toimia yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien, yhteistyökumppaneiden ja muiden
työllisyyttä edistävien tahojen kanssa.
Projektityöntekijälle on eduksi kokemus yksilö- ja/tai ryhmäohjauksesta. Arvostamme taitoa tehdä verkostotyötä
ja kykyä hoitaa asiakasprosessit vastuullisesti. Olet tottunut hyödyntämään myös sähköisiä työkaluja työssäsi.
Toivomme, että omaat ratkaisukeskeisen työotteen.
Oman auton käyttömahdollisuus työssä on suotavaa.
Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden
koeaikaa.
Valitun tulee voida ottaa tehtävä vastaan 6.4.2017 alkaen. Valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.
Lähetä hakemuksesi 10.3.2017 klo 12.00 mennessä.
Hakemus tulee tehdä sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 130052.
Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä pyydettäessä.
Yhteystiedot
Tiimivastaava Esa Loukusa puh. 040 860 8397 ja hanketyöntekijä Lea Revonmäki (Työhype- hanketta koskevat
tiedustelut) 040 860 8075.