LAPUAN KAUPUNKI

LAPUAN KAUPUNKI
0
KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
L
L
141
AP-1
138
AR
0
Asuinpientalojen korttelialue.
AP-1, Asuinpientalojen korttelialue, jolle saa rakentaa ainoastaan yhden kaksiasuntoisen
asuinrakennuksen.
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
L
AO-1
97
1
L
V
0
142
98
408-7-7118-1
L
0
V
71
408-7-7118-2
97
8
1
1
7
1
O
A
5
2
.
0
=
e
4
/
3
u
I
132
99
48
2
83
408-7-7130-2
7130s-2
7130
AO-1
94
408-7-7119-4
93
85
88
3
86
408-7-7129-2
L
89
85
L
408-7-7129-1
69
87
4
3
7127
s-2
88
EV
408-7-7130-1
1
112
126
I
K
K
N
E
L
A
T
I
R
408-404-5-251
127
93
99
81
92
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
0
LP
47
128
91
hw
L
408-404-1-320
7127
AO-1
e=0.25
VL-1
64
408-7-7127-2II
100
s-2
408-7-7127-5
5
58
72
34
408-7-7126-2
57
7126
s-2
AO-1
e=0.25
II
L
VL
408-7-9903-3201
33
51
L
408-7-7122-4
4
36
e=0.25
II
e=0.25
II408-7-7123-1
26
6
s-2
TU
OM
I
RI
28
TA
TU
OM
I
RI
TA
27
3
7122
7122
AO-1
408-7-7122-3
4
110
61
3
42
18
39
38
131
le/pe
7137
AO-1
1
7
1
0
4
1
4
0
4
8
0
4
3
a
ej-1
15
Istutettava alueen osa.
2
48
7121
AR
VL-1
14
2
7
6
ET
eko
18
408-7-7121-1
LP
I
E
TI
ÄN
S
T
E
AM
T
I
R
11
e=0.20
408-7-7120-1
II
9
20
a
5
10
1
130
3990
7408
7
2
1
L
V
130
183
797
AO-1
3
KUU
SI
RI
TA
129
e=0.20
Iu3/4
2
7
9
7
7
8
0
4
2
1
7
9
7
7
8
0
4
126
67
121
TA
RI
SI
KUU
122
178
6
6
6060
135
181
134
138
142
6
180
5
7
9
7
7
8
0
4
6018
7132
7
5
3
1
4
0
AP-1
4
8
0
4
1
SA
AR
NI
RI
TA
5
4
98
3
141
5
6
9
7
7
8
0
4
7
83
125
1
82
99
1
1
6
9
7
7
8
0
4
171
85
7
0
4
1
4
0
4
8
0
4
140
87
6
9
7
2
6
9
7
7
8
0
4
et
796
3
6
9
7
7
8
0
4
AO-1
88
141
8
6
67
Z
66
104
2
2
6
0
7
7
8
0
4
pp
/t
5
- Asemakaava-alueella on sitova tonttijako. Sitova tonttijako koskee kortteleita
28
6
7
8
1
3
4
4
0
4
8
0
4
1
0
8
3
0
9
9
7
8
0
4
14
14
P
V
11
7
7
12
8
6
5
7
3
4
1
4
1
4
8
7
7
8
0
4
4
1
4
4
4
0
4
8
0
4
5
U
LK
PO
KI
MÄ
3
8
7
O
A
1
3
8
7
7
8
0
4
L
V
8
2
3
4
4
0
4
8
0
4
4
4
8
7
7
8
0
4
58
4 58
KAAVATUNNUS 07047-311
LAPUAN KAUPUNKI
TEKNINEN KESKUS
MAANKÄYTTÖ- JA KIINTEISTÖOSASTO
POUTUNTIE 8
62100 LAPUA
2
KAAVAN KÄSITTELYVAIHEET
1
Päiväys
Käsittely
Suunnittelija
Lapualla 13.2.2017
Kaavoittaja Heikki Joensuu
14.11.2016 kh§4 Kaavoituspäätös
710
710
AO
1
0
1
7
7
8
0
4
13
6
22.2.-10.3.2017
L
V
126
Kaavaluonnos nähtävillä
Kaavaehdotus nähtävillä
e=0.20
II
Kaupungingeodeetti Tapio Moisio
Pohjakartan hyväksynyt
Puheenjohtajiston työryhmä Lapualla 13.2.2017
7
408-404-3-510
9
11
3
796, 7121 sekä 7131-7139.
13
59
10
15
k
I
TT
I
RA
I
K
MÄ
2
6
4
E
4
I
4
T
0
I
4
K
8
0
4
MÄ
13
15
2
50
13
11
ASEMAKAAVAN MITTAKAAVA 1:1000
TONTTIJAKO:
9
1
6
0
7
7
8
0
4
24
40
84
4
1
6
0
7
7
8
0
84
10 04
443
30
5
- AR: 1,5 ap/asunto. Vähintään 1 autosuojapaikka/ asunto.
4
12
9
sv
26
27
1
4
AUTOPAIKAT:
8
1
6
0
7
7
8
0
4
29
3
8
7
2
5
1
1
3
3
4
4
0
4
8
0
4
- Yhteiskeräyspisteet tulee toteuttaa laadukkaasti ympäristöön sopivalla tavalla.
LT
6
0
7
3
180
25
0
4
408
3
103
on osoitettu kaavassa ohjeellisena.
3
12
14
I
T
T
I
A
R
I
K
Ä
M
5
2
.
0
=
e
I1/2
8
5
2
4
1
4
0
4
8
0
4
100
- Kotitalousjätteiden yhteyskeräyspiste sijoitetaan ej-1 alueelle, jonka sijainti
- AO-1 ja AP-1: 2ap/asunto.
1
99
on korkeintaan 50 m etäisyydellä tontin rajasta.
9
3
6
0
7
7
8
0
4
1
0
1
4
4
4
0
4
8
0
4
- AO-1 ja AP-1 tonteilla jäteastioiden säilytys on kielletty mikäli yhteiskeräyspiste
1
6
4
4
4
0
4
8
0
4
10
6
0
1
2
5
0
4
8
0
4
k
M
Ä
K
I
R
A
4
I
T
T 19
I
JÄTEASTIOIDEN SÄILYTYS JA YHTEISKERÄYSPISTE:
19
23
98
7
7
6
51
11
1:1000
on hoidettava puistomaisesti.
8
4 20
6
0
7
7
8
0
4
21
ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 796 JA 7121
SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEITA.
ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 796, 7121 JA
7131-7138 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS-, ERITYIS- JA
KATUALUEET.
4 m etäisyydellä olevaa puustoa ei saa poistaa ilman erillistä lupaa.
- Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä leikki-, oleskelu- tai liikennealueena
41
5
1
6
0
7
7
8
0
4
22
75
12
4
4
9
2
1
9
3
4
4
4
0
4
8
0
4
17
7. RITAMÄEN KAUPUNGINOSA
ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
6
6
62
k
94
- AR -korttelissa kussakin erillisessä asuinrakennuksessa saa olla korkeintaan 4 asuntoa.
6
5
3
4
4
4
0
4
8
0
4
4
0
2
.
0
=
e
I
12
e
i
t
n
pä 2
e
us
11
u
P
5
5
2
4
4
0
4
8
0
4
102
erillinen varastotila.
18
64
1
2
8
7
O
A
95
7
15
3
6
0
7
O
A
61
9
0
4
4
4
0
4
8
0
4
6
1
6
0
7
7
8
0
4
13
106
101
4
7
0
7
7
8
0
4
7
1
6
0
7
7
8
0
4
8
k
4
5
2
4
4
0
4
8
0
4
95
- AR -korttelissa kullakin asunnolla tulee olla vähintään 4 m2 suuruinen asunnosta
5
- Tonteilla olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisimman hyvin. Tonttien väliselta rajalta
40
134
105
3
E
I
NT
Ä
EP
US
U
P
14
e=0.20
I½
64
96
3
16
132
RITAVUORI V
saa olla korkeintaan 80 k-m2.
5
7
0
7
7
8
0
4
6
8
8
0
7
708
AO
0
0
3
4
4
0
4
8
0
4
165
97
- AP-kortteleissa erillisten auton säilytystilojen / varaston yhteenlaskettu kerrosala
16
1
0
3
4
4
0
4
8
0
4
107
73
2
saa olla korkeintaan 50 k-m2.
36
KASVILLISUUS JA MAANPINTA:
1
L
V
74
- Katon väri tulee olla musta tai tummanharmaa kortteleissa 7136-7138.
36
- Rakennukset sekä sokkelin yläpinta tulee toteuttaa maaston muotoja mukaillen.
3
0
3
4
4
0
4
8
0
4
138
89
1
0
0
1
3
0
9
9
7
8
0
4
2
707
7
0
7
AO
e=0.20
I
1
202
135
166
15
90
RITAMETSÄNPUISTO
RITAMETSÄNPUISTO
65
2
203
173
91
5
131
2
0
3
4
4
0
4
8
0
4
136
- Katon väri tulee olla punainen kortteleissa 796, 7121 sekä 7131-7135.
6
9
6
142
LAPUAN KAUPUNKI
maantasosta mitattuna.
- AO-kortteleissa erillisten auton säilytystilojen / varaston yhteenlaskettu kerrosala
1
9
0
7
7
8
0
4
k
e=0.20
II
1:3 ... 1:4. Talousrakennuksen harjakorkeus saa ollaenintään 4,0 m maanpinnan
40
9
0
7
79
174
81
vk
VL-1
201
3
86
2
1:1,5 ...1:3. Talousrakennuksissa voi olla myös lapekatto, jonka kaltevuus on
Vt 19
6019
- Kattomuotona tulee olla harjakatto tai sen sovellus. Kattokaltevuuden tulee olla
0
8
1
2
5
0
4
8
0
4
167
139
92
E
I
NT
Ä
P
SE
U
PU
7
L
191
e=0.20
I½
5
2
4
4
4
0
4
8
0
4
66
1
0
9
1
1
0
9
9
7
8
0
4
175
27
145
709
AO
94
72
- Julkisivuissa ei saa käyttää kirkkaita värejä. Lautaverhotuissa rakennuksissa tulee
käyttää joko pysty- tau vaakalaudoitusta, ei näiden yhdistelmiä.
87
6
4
6
9
7
7
8
0
4
kortteleittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.
8
93
95
8
- Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaaluen sekä värityksen suhteen rakentaa
439
4044
408
1
1
4
4
4
0
4
8
0
4
5
0
3
4
4
0
4
8
0
4
et
84
Ohjeellinen meluvallin alue.
ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:
2
143
TA
I
64
172
Ohjeellinen ekopiste.
RAKENNUSTAPA:
3
4
2
4
4
4
0
4
8
0
4
Ohjeellinen yhteiskeräyspisteen alue.
12
5
144
96
124
m
e
me
R
YA
NTT
Ä I
MR
Y
T
N
Ä
M
97
139
1
15
1
87
7
8
0
4
1
0
4
1
4
0
4
8
0
4
176
4
e=0.20
I½
e=0.20
II
6
0
4
1
4
0
4
8
0
4
2
140
7
7131
AO-1
2
6
7
9
7
7
8
0
4
785
AO
5
8
7
2
5
8
7
7
8
0
4
1
133
2
6
24
179
VL-1
1
1
4
4
4
0
4
8
0
4
L
Vej-1
137
7
12
5
e=0.25
II
Ohjeellinen leikkipaikka/ pelikenttien alue.
eko
e=0.20
II
1
105
132
123
177
103
5
106
pe
ej-1
2
7134
AO-1
IE
1
104
T
N
Ä
100
S
T
408-7-9908-101
EJ-1 ME
A
101
IT
R
102
Ohjeellinen hulevesialtaan alue.
11
E
VANTI
KAUHA
1
hw
9
6
3
2
3
4
7
9
7
14
3
128
01
20
1
0
99
78
40
V
ej-1
e=0.20
II
136
4
4
7133
AO-1
408-7-9901-1601
8
3
4
4
4
0
4
8
0
4
68
131
RA
I
TA
RI
TA
1
21
Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
9
e=0.25
II
V
12
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
7135
AP-11
72
8
7120
AR
EV
1
108
a
Ulkoilureitti.
16
e=0.20
II
e=0.20
II
13
7136
AO-1
E
I
T
ÄN
S
T
ME
A
T
I
R
me
KKI
K
EN
NLK
TA
I
LRE
TA
RI
16
20
20
Ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala.
0
136
17
3
7
9
7
7
8
0
4
Ohjeellinen rakennusala.
V
408-404-1-422
e=0.20
II 1
47
21
4
7
9
7
7
8
0
4
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
0
133
127
e=0.20
0
16
17
1
13
22
2
1
L
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
116
46
408-7-7124-1
0
2
3
1
4
0
4
8
0
4
II
Rakennusala.
1
408-7-7122-1
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
hv
e=0.25
s-2 II
37
SAARNIRITA
1
E
I
NT
Ä
S
ET
M
TA
ej-1
RI
117
Korttelin numero.
0
e=0.20
1
II
408-7-7124-3
7124s-2
AO-1
408-7-7124-2 2
54
s-2
22
VL
408-7-9903-1801
45
7121
2
7138
AO-1
109
RITAVUORENPUISTO
132
2
e=0.20
II
le/pe
55 9
44
53
40
135
19
RITALUOMANPUISTO
8
43
29
e=0.25
II
s-2 408-7-7122-2
130
52
134
3
1
41
VLet
5
7
7139
2 AO-1
60
408-7-9901-4601
408-7-9903-3101
30
31
23
L
7125
7125
1
408-7-7125-1
AP-1
49
15
me
7123 1
7123
AO-1
s-2
408-7-7123-2
32
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
23
62
35
408-7-9901-4701
3
11
408-7-7126-1
RI
TALENK
KI
L
50
2
3
83
10
79
63
2
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
24
82
12
59
pe408-7-9903-3001
25
14
13
17
408-7-7127-1
1
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
71
56
137
0
114
7128
AP-1
L
408-7-7128-1
80
70
e=0.25
II
78
s-2
1
84
74
73
LE
HM
75
LE
U
H
S
408-7-9901-4801 M
R
U
S
77
I
T
R
76
I
T
A
A
s-2
2
Osa-alueen raja.
111
129
408-7-7127-3
65
Suojaviheralue.
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
0
1
90
408-7-7127-4
0
115
125
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
Alueelle sijoitettavan puistomuuntamon tulee olla materiaaleiltaan ja väriltään
ympäristöönsä sopeutuva.
113
II
67
0
II
e=0.25
TA
I
TA
I
R
RI
I
M
MM
TAM
TA
68
66
94
408-7-9901-4901
7129s-2
7129
2
AO-1
e=0.25
92
86
24
ET
95
84
4
98
2
143
81
VL-1
100
Yleinen pysäköintialue.
7
2
72
82
L 87
m
e
133
LP
1
1
7
4
0
4
8
0
4
408-7-7118-3
8
1
1
7
95
Lähivirkistysalue.
VL-1, Lähivirkistysalue. Alueelle voidaan sijoittaa virkistystä palvelevia rakennuksia ja
rakennelmia. Virkistysalueet säilytetään pääosin metsäisinä.
L
96
72
131
VL-1
Virkistysalue.
71
1
96
Erillispientalojen korttelialue.
AO-1, Erillispientalojen korttelialue, jolle saa rakentaa yksiasuntoisen erillispientalon.
49
Kaupungingeodeetti Tapio Moisio
Kaupunginhallitus hyväksyi Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaiseksi todistaa
8
EV
0
7
4
4
4
0
4
8
0
4
6
E1
I
AT
T
L
VA
48
Kaupunginvaltuusto hyväksyi
Lapualla
tiedosto:RITAVUORI5_AKL130217.dgn
Hallintojohtaja Toni Leppänen