Maatilojen palotarkastus - Pelastusopiston kurssit

KOULUTUSESITE
Maatilojen palotarkastus
Aika ja paikka:
21.2. - 23.2.2017, Kuopio (hakuaika päättyy 27.1.2017)
Kohderyhmä:
Maaseutukunnissa maatilojen palotarkastuksia tekevät pelastusviranomaiset,
maatilojen suunnittelijat, maatilaneuvontaa tekevät.
Asiasisältö:
• Maatilojen palotarkastuksen säädöspohja
• Maatilan palotarkastukseen valmistautuminen
• Riskit maatilaympäristössä
• Maatilojen palotarkastusten erikoispiirteet, valistus
• Maatilojen suojaus paloteknisillä laitteilla
• ATEx-räjähdyssuojaus maatiloilla
• Maatalousrakennusten rakenteellinen paloturvallisuus
• Sähkö- ja paloturvallisuus maatiloilla
• Kiinteän poltttoaineen lämmitysjärjestelmät
• Viljankuivaamojen paloturvallisuus
• Pienet savuhormit, RakMk E3
• Ympäristöriskit ja kemikaali maataloudessa
• Maatilan kohdekäynti/palotarkastusharjoitus
Kustannukset:
450 €/hlö + alv.
Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan kurssipäivinä.
Lisätiedot:
• Vanhempi opettaja Jani Jämsä, puh. 0295 453 460
• Opintosihteeri, puh. 0295 453 492
www.pelastusopisto.fi