Huitinperäntien rakennustyöt

Huitinperäntien rakennustyöt
Muutos liikennejärjestelyihin
Pätkätie välillä kujalantie-huitinperätie pois liikenteeltä
Joudumme ottamaan osan pätkätiestä työalueeksi (punainen alue), jolloin
autoilijoille jää vain yksi reitti huitinperäntien ja kyröntien välille (keltainen viiva) eli
kulku tapahtuu Jaakonkujan liittymästä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille pyrimme
toistaiseksi säilyttämään nykyisen reitin (sininen viiva) mutta se tulee kulkemaan
osittain työalueen läpi tai sen välittömässä läheisyydessä.
Mikko / Ralf Ajalin Oy p. 044 754 9103