Eri ikäryhmien näkökulma hyvinvointiin

Eri ikäryhmien näkökulma
hyvinvointiin
Esko Korhonen
Ruokolahti, Hyvis- vertaisohjaaja
Hyvinvoinnin toiveita ja tavoitteita ikääntyvän
ihmisen näkö kulmasta
•TERVEYS
•TURVALLISUUS
•TOIMEENTULO
TERVEYS
• FYYSINEN TERVEYS
• Mitä kotona voidaan tehdä esim. venyttelyt pienet aamu
voimistelut oman kunnon mukaan vaikka vuoteessa, koti askareet
sisällä ja ulkona.
• Kävely ulkona sauvojen kanssa tai ilman vaikka ½ tuntia tai jos
pystyy hiihtämään sama suksilla.
• Ohjatut kuntosali, vesijumpat, pilates ja liikuntasali toiminta tanssi
istumajumppa yms.
• Liikunta on lääke kaikille. Hyväkuntoisena on helpompi sairastaa.
TERVEYS
• HENKINEN TERVEYS
• Mitä kotona voidaan tehdä esim: yhteyden pitoa omaisiin, läheisiin,
naapureihin, ristikot, sudokut, käsityöt
• Kodin ulkopuolella: Teatterimatkat, näyttelyt, tapahtumat Vertaistuki
tapaamiset, johonkin itselle sopivaan yhteisöön kuuluminen, kauppa
reissut, kirjasto
Älä jää yksin
• Mitkä asiat ovat haasteellisia: Ohjattujen vuorojen hinnat
• Tapahtumiin kuljetukset, Kimppakyydit
• Mahdolliset varuste hankinnat
• Fyysiset esteet näkö muisti kuulo
TURVALLISUUS
• Asuinpaikan turvalliseksi tunteminen
• Oma turvaverkosto
-
omaiset yhteystietoineen
naapurit pienet korjaukset, lampun vaihdot yms.
Vertaistuki
yhteiskunta kotihoidon kartoitus ruokapalvelut
• Turvalaitteet: ranneke, palovaroittimet /-peitot, kaiteet,
kulkuväylät, omaishoito, koti-etähoito?
TOIMEEN TULO
• Tavoitteet:
• tulla itsenäisesti toimeen elämässä omin avuin /avustettuna
• Tämänhetkisiä haasteita itsenäisen toimeentulon tukemiseksi. Miten
saadaan jo kotiin jämähtäneet motivoitua liikkumaan edes vähän kotona
tai mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolella.
• KUKA koordinoi yhteen olemassa olevat voimavarat
eksoten,kunnat,vapaaehtois organisaatiot ,yhdistykset.
• Monella yhdistyksellä on jo olemassa vapaaehtoista vertaistukikoulutusta esim. kuulohuolto, muistisairaus, sydän verisuoni sairaudet, diabetes.
• Omaishoidon tukeminen lähinnä hoitovapaiden muodossa
• Monet omaishoitajat tekevät jo tällä hetkellä 24/7 työpäiviä.
• Kiitoksen ansaitsee ensi- ja kotihoito, sinne on satsattu.
Lopuksi paljon kiitoksia kaikille EKSOTEN työntekijöille
tämän kuluneen 10 vuoden aikana on tullut paljon
uudistuksia terveyden- ja sosiaalihuollon tahoilla
maakunnassamme: esim. koko HYVIS, hyvinvointi
asemineen.