Alle 25-vuotiaat tammikuu 2016 tammikuu 2017 - ELY

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun
toteutuminen Pohjois-Karjalassa
(tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)
tammikuu 2017
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
1
Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa
vuosina 2010 - 2017
Lähde: TEM, työnvälitystilastot
2500
2000
2017
2016
1500
2015
2014
2013
1000
2012
2011
500
2010
0
I
II
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2
Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat seutukunnittain
Pohjois-Karjalassa vuosina 2016 ja 2017
Lähde: TEM, työnvälitystilastot
2000
1800
1600
1400
Joensuun sk 2017
1200
Joensuun sk 2016
Keski-Karjalan sk 2017
1000
Keski-Karjalan sk 2016
800
Pielisen Karjalan sk 2017
600
Pielisen Karjalan sk 2016
400
200
0
I
II
III
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
3
Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus vastaavan ikäisestä työvoimasta
Pohjois-Karjalassa vuosina 2014 - 2017
Lähde: TEM, työnvälitystilastot (työttömät), Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (työvoima, vuonna 2015 käytetään v. 2013 lopullista tietoa)
%
35
29,7
29,2
30
28,928,7
26,3
25,4
24,9
24,3
25
24,1
23,5
22,1
20,5
20,4
20
21,9
20,7
21,6
20,7
22,2
21,5
19,2
19,1
22,6
21,8 22
21,3
20,8
19,8
20,6
19,8
19,819,7
18,9
18,1
19,1
18,5 18,6
19,3
18,6 18,4
2014
2015
2016
15
2017
10
5
0
I
II
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
keskim.
4
Alle 25-vuotiaat työttömät koulutuksen ja sukupuolen
mukaan Pohjois-Karjalassa tammikuussa 2016 ja 2017
Lähde: TEM, työnvälitystilastot
tammikuu 2016
Yhteensä
Perusaste
Miehet
tammikuu 2017
Naiset
Yhteensä
Miehet
Naiset
265
180
85
231
152
79
1408
931
477
1238
780
458
263
145
118
229
123
106
Korkea-aste
84
34
50
65
24
41
Koulutusaste tuntematon
24
11
13
29
16
13
Yhteensä
1781
1156
625
1563
972
591
Ilman ammatillista koulutusta
31 %
29 %
35 %
31 %
30 %
34 %
Keski-aste, mistä
- yo-tutkinto tai muu yleissiv.
Ammatillista koulutusta vailla oleviin on laskettu pelkän perusasteen tai yo-tutkinnon suorittaneet sekä ne nuoret, joiden
koulutusaste on tuntematon
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
5
Alle 25-vuotiaiden aktivointiaste, tammikuu 2017
Lähde: TEM, työnvälitystilastot
Koko maa
Aktivointiaste
PohjoisKarjala
Joensuun
seutukunta
KeskiKarjalan sk
Pielisen
Karjalan sk
28,5
35,5
33,4
53,5
39,1
Työttömiä
43414
1563
1307
80
176
Palveluissa yht.
17331
860
655
92
113
2847
126
101
10
15
702
85
69
11
5
- Työllistettynä
3145
204
161
15
28
- Kokeilussa
3940
214
183
17
14
597
19
18
-
-
- Kuntouttavassa työtoiminn.
3450
143
92
25
26
- Omaeht.opiskelussa
2650
69
31
13
25
- Työvoimakoulutuksessa
- Valmennuksessa
- Vuorotteluvapaasijaisena
Aktivointiaste (%) = TE-palveluissa laskentapäivänä olleiden osuus palvelussa olleiden ja työttömien työnhakijoiden summasta.
Työnvälitystilastoissa käytettävistä työttömien ja TE-palveluiden määrittelyistä tarkemmin Työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa
http://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilasto/
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
6
Alle 25-vuotiaiden päättyneet työttömyysjaksot työttömyyden
päättymissyyn mukaan Pohjois-Karjalassa, tammikuussa 2016 ja 2017
Lähde: TEM, työnvälitystilastot
Välitetty työhön yl.
työmarkk.; 26; 3 %
Välitetty työhön yl.
työmarkk.; 39; 5 %
Lomautus/lyh.työvko
päättynyt; 13; 2 %
Ei ole uusinut
työnhak./muu syy ;
134; 18 %
Saanut itse työtä;
143; 18 %
Ei ole uusinut
työnhak./muu …
Saanut itse työtä;
143; 20 %
Lomautus/lyh.työvko
päättynyt; 11; 1 %
Työllistetty; 29; 4 %
Siirt. työvoiman
ulkopuolelle; 89; 12
%
Työllistetty; 23; 3 %
Aloitt.
valmennuksen/
kokeilun; 186; 25 %
Siirt. työvoiman
ulkopuolelle; 46; 6 %
Aloitt. työvoimakoulutuksen ; 44; 6
%
Aloitt. kuntoutt.
työtoiminnan;
23; 3 %
Aloitt. kuntoutt.
työtoiminnan;
31; 4 %
Aloittanut muun
koulutuksen; 38; 5 %
tammi.16, päätt.jaksoja yht. 740
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Aloitt. valmennuksen/
kokeilun; 256; 32 %
Aloitt. työvoimakoulutuksen ; 28; 3 %
Aloittanut muun
koulutuksen; 52; 6 %
tammi.17, päätt.jaksoja yht. 807
7
Alle 25-vuotiaiden ja 25-29 vuotiaiden vastavalmistuneiden
virta yli 3 kk työttömyyteen tammikuussa 2016 ja 2017
Lähde: TEM, työnvälitystilastot
Alle 25-vuotiaat
tammikuu 2016
3 kk sitten
alkaneet
työttömyydet
Koko maa
Pohjois-Karjala
Joensuun seutukunta
Keski-Karjalan seutukunta
Pielisen Karjalan seutukunta
25-29 vuotiaat
vastavalmistuneet
Koko maa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
tammikuu 2017
Ylittää 3 kk
%
3 kk sitten
alkaneet
työttömyydet
Ylittää 3 kk
%
12850
5302
41,3
11401
4463
39,1
510
199
39,0
463
167
36,1
412
152
36,9
357
130
36,4
33
15
45,5
40
13
32,5
65
32
49,2
66
24
36,4
tammikuu 2016
3 kk sitten
alkaneet
työttömyydet
tammikuu 2017
Ylittää 3 kk
%
3 kk sitten
alkaneet
työttömyydet
Ylittää 3 kk
%
975
412
42,3
930
374
40,2
46
15
32,6
43
18
41,9
8
Alle 25 –vuotiaiden työttömyyden kesto tammikuussa
2016 ja 2017
Lähde: TEM, työnvälitystilastot
yli 52 vkoa
4%
27-52 vkoa
12 %
13-26 vkoa
24 %
yli 52 vkoa
6%
alle 1-4 vkoa
24 %
5-8 vkoa
25 %
9-12 vkoa
11 %
alle 1-4 vkoa
28 %
13-26 vkoa
21 %
5-8 vkoa
21 %
9-12 vkoa
10 %
tammikuu 2016, N=1781
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
27-52 vkoa
14 %
tammikuu 2017, N=1563
21.2.2017
9