Hyvinkään sairaalanmäki – tunnelien rakentaminen alkaa

!
TIEDOTE
Hyvinkään sairaalanmäki – tunnelien rakentaminen alkaa
Kulku- ja poistumisreitit viikosta 9 / 2017 alkaen
Viikolla 9 alkaa tunneli 1 rakentaminen (H-rakennuksen uloimmasta siivestä kappelin eteen
logistiikkapihalle). Tunnelin rakentaminen aiheuttaa muutoksia kulkuihin ja poistumisreitteihin
koskien Hyvinkään sairaalan talousrakennusta (E-osa) ja terveyskeskussairaalaa (B-osa). Kiinni
menevät terveyskeskussairaalassa (B-osa) vanhan ambulanssitallin vieressä olevat ovet B7 ja B810 sekä talousrakennuksessa (E-osa) ovi E4. Lisäksi käynti ulkoa rakennusosien väliselle
sisäpihalle ja sieltä pois ei ole tunnetyön takia mahdollista. Kiinnimenevät ovet ja reitit on merkitty
karttaan X-kirjaimilla.
Normaalikulku
Viikosta 9 terveyskeskussairaalaan (B-osa) pyritään kulkemaan edellä mainitulla ajanjaksolla
pääovesta (B1) tai päädyssä olevasta ovesta (B2).
Talousrakennukseen (E-osa) kulku päädyn ovesta (E10).
Poistuminen poikkeustilanteessa:
Viikosta 9 mahdollisessa hätätilanteessa tunnelin rakentamisvaiheessa poistumiskäytössä ei ole
terveyskeskussairaalassa (B-osa) ovi B7 eikä B8-10. Talousrakennuksessa (E-osa) ovi E4. Muut
poistumistieovet ovat normaalissa käytössä kuitenkin huomioiden että poistuttaessa
talousrakennuksen (E-osa) ja terveyskeskussairaalan (B-osa) väliselle sisäpihalle jatko siirtyminen
pois sisäpihalta ei ole ulkokautta mahdollista. Siirtyminen tulee tapahtua terveyskeskussairaalasta
(B-osa) ulos ja eteenpäin talousrakennukseen (E-osa) tai vaihtoehtoisesti talousrakennuksesta (Eosa) ulos ja eteenpäin terveyskeskussairaalaan (B-osa). B-osan sisällä ensisijainen potilaiden
evakuointisuunta on päivystystä kohti A-osalle. Tai molemmissa tapauksissa sisäpihan
päivystyksen ovesta sisälle (ovi A14).
Vainajien kuljetus:
Tapahtuu sisäkautta nykyisiä reittejä pitkin.
Kulkuoikeuksien varmistaminen:
Osastonhoitajien ja muiden esimiesten on syytä varmentaa sairaalan neuvonnasta kulkuoikeuksien
riittävyys terveyskeskussairaalasta (B-osa) A-osaan ja talousrakennukseen (E-osa). Avaimien
toimivuutta voi kokeilla viikon 8 loppupuolella.
Lisätietoja antavat:
Santtu Hakkarainen p. 050 4271 802
Anne Vinkanharju p. 050 4279 941
!
Hyvinkään sairaala-alueen opaskartta
E10
Tunneli
B1
A14
B2