UUSI VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI VOIMAAN

TAMPEREEN KAUPUNKI
Konsernipalveluyksikkö
Asiakasmaksut/Päivähoito
TIEDOTE
20.2.2017
UUSI VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI VOIMAAN 1.3.2017
Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa perittävistä asiakasmaksuista säädetään 1.3.2017 alkaen
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 1503/2016 mukaisesti. Lapsi on Tampereen
kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa silloin, kun hän on kunnallisessa päiväkodissa tai
perhepäivähoidossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 § vaikuttaa
jatkossakin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin.
Päivähoidossa oleville lapsille tehdään uusi viranhaltijapäätös päivähoitomaksusta 1.3.2017 alkaen.
Asiakasmaksupäätökset lasketaan syksyn 2016 tulotietojen tarkastuksessa ilmoitetuilla tuloilla, jollei
asiakas ilmoita tulojen muutoksesta (10 % muutoksesta ilmoitettava).
Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu 290 euroa ja pienin perittävä maksu 27 euroa pysyvät ennallaan.
Asiakasmaksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn
ajan perusteella. Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan, kuten myös
maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely.
Muutokset:
Pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät jonkin
verran, koska maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan. Muiden perhekokojen
osalta tulorajat pysyvät ennallaan. Maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista säilyy ennallaan.
Perheen koko,
Tuloraja €/kk
Maksuprosentti Alin mahdollinen
Maksu 290 €,
henkilöä
maksu 27 €, tulot
tulot
2
1915
11,5
2150
4436,73
3
1915
9,4
2202
5000,1
4
2053
7,9
2395
5723,89
5
2191
7,9
2533
5861,89
6
2328
7,9
2670
5998,89
Perheen koon ollessa suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa
tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Asiakasmaksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.
Toisesta lapsesta maksu on 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu
ovat edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen ja useamman
lapsen maksua, käytetään määräytymisen perusteena aina nuorimman lapsen laskennallista
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.
Huomioitavaa:
Mikäli asiakas on aiemmin suostunut korkeimman maksun perimiseen ja haluaa, että 1.3.2017 alkaen
maksu määrätään tulojen perusteella tulee hänen ilmoittaa tästä 31.3.2017 mennessä päivähoidon
asiakasmaksuihin ja annettava tarvittava selvitys tuloistaan. Tuloselvityksen voi lähettää
osoitteeseen: Tampereen kaupunki, Konsernipalveluyksikkö, Päivähoito/asiakasmaksut, PL 131,
33101 Tampere. Tarvittavat lomakkeet ja ohje tuloselvityksen antamiseen löytyvät verkosta
http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/lomakkeet.html
Lisätietoja:
Konsernipalveluyksikkö, Asiakasmaksut
Puhelimitse: 040 180 8476, puhelinaika ma-pe klo 9.00 – 11.00,
Sähköpostitse: [email protected]
http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/asiakasmaksut.html