helsingin ja uudenmaan - Keski

1
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI
TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIJATUNNUKSET/SPSS LISENSSI
Tutkijatunnukset ja SPSS – lisenssit myönnetään vain KSKS:n henkilöstölle, joilla on voimassa olevat
KSSHP:n tutkimusluvat ja harkinnan varaisesti muualla tutkimustaan tekeville (esim. jatko-opiskelijat).
Lomake allekirjoitetaan ja toimitetaan tutkimuslupahakemuksen mukana tutkimuspäällikölle, joka tilaa
tunnukset tutkijalle. Medi-IT toimittaa tunnukset henkilöstöpalvelupisteeseen, joka ilmoittaa niiden
saapumisesta ja josta ne voi noutaa henkilötodistusta näyttämällä.
Tutkijan suku- ja etunimet
1
Tutkijaa
koskevat
tiedot
Virkanimike
Henkilötunnus
Työyksikkö
Toimipistenumero
Puhelin- ja hakunumero
SV – numero (lääkärit)
Tunnusten voimassaolo
Määräaikaisesti
-
välisenä aikana (pakollinen)
Tietut (Tutkijat tieteellinen tutkimus) + WHOIKE + Weblab (erillinen tunnus)
2
Kyllä
Tutkijatunnusten sisältö
Tutkijalle Effica -leikkaushoitotunnus
Ei
Kyllä
Tutkijalle erillinen PACS -tunnus
Ei
Kyllä, mihin erikoisalan kuviin
Exreport
Ei
Kyllä
QPati
Ei
Kyllä
Tutkija hakee SPSS – lisenssiä (myönnetään vuodeksi kerrallaan)
3
SPSS –
lisenssin tiedot
Ei
Kyllä
Haen SPSS – lisenssiä
Verkkolisenssinä
KSSHP:n kiinteälle koneelle, koneen isäntänimi
KSSHP:n kannettavalle koneelle, koneen isäntänimi
Kiinteänä lisenssinä
KSSHP:n kiinteälle koneelle, koneen isäntänimi
KSSHP:n kannettavalle koneelle, koneen isäntänimi
KSSHP, tutkijatunnukset/SPSS/pl
2
Tarvitsen kiinteään lisenssiin laajennetun version
En
Kyllä, minkä/mitkä
Sitoudun noudattamaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tieteellisestä tutkimuksesta ja sen raportoinnista antamia ohjeita ja sääntöjä.
Sitoudun siihen, etten käytä saamiani tietoja potilaan/asiakkaan tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten
muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus enkä luovuta saamiani tietoja muille kuin
tutkimus/esitysluvassa mainituille henkilöille.
Päivämäärä
Hakijan
allekirjoitus
Tunnusten
toimitusosoite
(ulkopuoliset)
KSSHP, tutkijatunnukset/SPSS/pl
Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys