LAINHUUTOTODISTUS 23.2.2017 Rekisteriyksikkö 783

LAINHUUTOTODISTUS 23.2.2017
Rekisteriyksikkö 783-401-113-0 VÄINÖNMAA
Sivu 1 (1)
Perustiedot
Kiinteistötunnus:
Nimi:
Rekisteriyksikkölaji:
Kunta:
Arkistoviite:
783-401-113-0
VÄINÖNMAA
Tila
Säkylä (783)
1:740
Rekisteröintipvm:
Kokonaispinta-ala:
Maapinta-ala:
7.3.1978
1,5933 ha
1,5933 ha
Lainhuutotiedot
1)
Lainhuuto 9.5.1978
Asianumero:
Arkistoviite:
103/01/9.5.1978/212
103/01 Eura tmk / Eura kk / maakunta-arkisto.
Omistusosuus:
Omistajat:
1/1
Säkylän kunta, 0139937-5
Määräalojen lainhuutotiedot
Ei erottamattomia määräaloja tai erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia.
Lainhuudattamattomat luovutukset
Ei kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia lainhuudattamattomia luovutuksia.
Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 23.2.2017.
Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä
arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mahdolliset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta.
Rekisteriyksikön pinta-alatiedoissa voi olla epätarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.
Liite: Yhteystietoja
Omistajien yhteystietoja
Tila 783-401-113-0, VÄINÖNMAA
Säkylän kunta, 0139937-5
Yhteystiedot, katso www.ytj.fi
Tiedot perustuvat väestötietojärjestelmään.
Sivu 1 (1)