KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 23.2.2017

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 23.2.2017
Rekisteriyksikkö 783-401-113-0 VÄINÖNMAA
Kiinteistötunnus:
Nimi:
Rekisteriyksikkölaji:
Kunta:
Palstojen lukumäärä:
Sivu 1 (1)
783-401-113-0
VÄINÖNMAA
Tila
Säkylä (783)
1
Rekisteriyksikön alueella on yleiskaava.
Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 23.2.2017.
0
Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia.
Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää
toimitusasiakirjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin
www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.
5 km
6784309
50-406-2-88
50-406-2-795
319-410-1-93
783-401-11-372
783-401-113-0
783-401-11-257
K25354/1 Suoja-alue
783-895-0-2111
0
80 m
Mittakaava 1:2 000
6783969
783-401-113-1
Kartat © MML, kunnat
243618
243278
Koordinaatisto: ETRS-TM35FIN
Taustakartta on viitteellinen.