OPTIVENT Housing HVSA, HVSL

OPTIVENT Housing HVSA, HVSL
OPTIVENT Housing HVSA, HVSL
Toiminnot
• Muuttuva ilmavirta
• Vakioilmavirta
• Reaaliaikainen
ilmavirrannäyttö FW
kompakti säätimellä
HVSA ja HVSL ovat OPTIVENT Housing järjestelmään tarkoitettuja
asuntokohtaisia huoneistosäädinyksikköjä. Tuotteita voidaan käyttää
myös yksittäisasennuksiin. Pyöreät koteloimattomat virtaussäätimet
on tarkoitettu kohteisiin, joissa halutaan huonetilan ja ilman laadun
tarpeenmukaista ohjausta. HVSA/HVSL ohjaus tapahtuu kolmeportaisella
käsikäyttökytkimellä. HVSL voidaan tämän lisäksi kytkeä mikrokytkimellä
varustettuun liesikupuun jolloin tuloilmamäärää kasvatetaan ja
poistoilmamäärää pienennetään liesikuvun käytön ajaksi ohittaen
käsikäyttökytkinohjaus
Virtaussäätimet ovat kanavapaineesta riippumattomia.
Tuotteet soveltuvat myös vakioilmavirran säätöön.
Pikavalinta
Koko 315
Koko 250
Koko 200
Koko 160
Koko 125
Koko 100
5
10
Ilmavirta, l/s
20
30
40
50
100
200
300
400 500
9545 FI 2017.02.24
1 (7)
• Huoneistosäädinyksikkö tulo- ja
poistoilmalle sisältäen:
- 2 kpl paineesta
riippumattomia virtaussäätimiä
toimilaitteineen
- kytkentärasian muuntajalla
- kolmiasentoisen
käsikäyttökytkimen
- 4 kpl ruuvikiristeisiä
kiinnityspantoja tuotteen
irroittamiseksi esim.
nuohouksen ajaksi
• Toimilaitteet koteloimattomia
• Toimilaitteena kompaktisäädin
227VM:
- 3 portainen ilmavirtaasetus (min, normaali,
max) säädettävissä ilman
erikoistyökaluja
- reaaliaikainen ilmavirran
näyttö
- toiminta-alue
kanavanopeuksille 1-8 m/s
• Kuusi kokoa, 100…315 mm
1000
Suositeltavat ilmavirrat. Alhaisimmat ilmavirrat vastaavat ilmannopeutta 1
m/s.
Fläkt Woods
Tekniset tiedot
Tilausesimerkki
Huoneistosäädinyksikkö tulo- tai
poistoilmalle HVSA-160-1-1
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
OPTIVENT Housing HVSA, HVSL
Rakenne, käyttö ja asennus
Ohjaus ja asettelu
Rakenne
HVSA
Huoneistosäädinyksikkö HVSA/HVSL koostuu
kahdesta toimilaitevarustetusta virtaussäätimestä,
neljästä kiinnityspannasta, kytkentärasiasta ja
käsikäyttökytkimestä.
HVSA:n virtaussäätimissä on Fläkt Woodsin
kompaktisäädin 227VM, joka on täydellinen yksikkö
sisältäen toimilaitteen, dynaamisen paine-eroanturin
paineesta riippumattomaan ilmavirran säätöön ja 3numeroisella näytöllä varustetun käyttöliittymän, joka
mahdollistaa ilmavirtauksen tarkkailun ja arvojen
asetuksen ilman ulkopuolisia laitteita.
Virtaussäädintä voidaan käyttää sekä muuttuvalle, että
vakiona pysyvälle virtaukselle ja tarvittaessa tulo- tai
poistoilman pakko-ohjattuun sulkemiseen.
Virtaussäätimen kiinteänä osana mittalaippa, jossa kahdet
yhteet, sekä säätöä, että manuaalista mittausta varten.
Ilmavirran manuaalinen mittaus voidaan tehdä
virtaussäätimen mittalaipassa olevien erillisten
paineliitäntöjen kautta säätöpiirin toimintaa häiritsemättä.
Säätöpelti on laakeroitu vankoin nailonlaakerein, jotka
eivät vaadi huoltoa.
Liitosmitat 100 – 315 mm. Kaikissa kanavayhteissä on
Veloduct-tiivisterenkaat.
Kompaktisäätimellä voidaan asetella portaattomasti
laitteen minimi-, keski- ja maksimiasentoja vastaavat
ilmavirrat ruuvimeisselillä haluttuun arvoon.
Kompaktisäätimen asettelu ja tekniset tiedot ks. erillinen
OPTIVENT Housing säätölaitteet tuoteluettelo.
Virtaussäätimien asentoa ohjataan minimi-, perus- ja
tehostusilmavirtojen välillä huonetilaan asennettavalla
kolmiasentoisella käsikäyttökytkimellä.
HVSL
Käyttö
HVSA/HVSL huoneistosäädinyksikköä käytetään
keskitetyssä asuntoilmanvaihdossa uudisrakennuksissa
sekä saneerauksissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat myös
neuvotteluhuoneet.
Tuote mahdollistaa niin kaksi- kuin kolmeasentoisen
ilmavirran tarpeenmukaisen paineesta riippumattoman
ohjauksen itsenäisenä yksikkönä. Tulo- ja poistopuolen
ilmamäärät ovat yksilöllisesti aseteltavia, mutta toimivat
samalla ohjauksella.
Käsikäyttökytkinohjauksen lisäksi HVSL on mahdollista
kytkeä toimimaan yhdessä liesikuvun kanssa.
Mikäli huoneistoon on asennettu mikrokytkimellä
varustettu liesikupu (esim. ILOXAIR), voidaan HVSL
pakko-ohjata pienentämään huoneiston poistoilmamäärää
ja/tai lisäämään tuloilmamäärää liesikuvun käytön ajaksi.
Myös mahdollisuus liittyä kiinteistövalvontaan.
Tuotteen toimilaite on varustettu digitaalisella näytöllä,
josta on luettavissa mm. reaaliaikainen ilmavirta.
Virtaussäätimien yhteydessä suositellaan käytettäväksi
BDER-71 tyyppisiä äänenvaimentimia. Katso BDER-71
tekninen esite www.flaktwoods.fi.
Poistopuolella suositeltava säätimen ja vaimentimen
välinen suojaetäisyys on vähintään 3D käytettäessä
BDER-71 -tyyppistä vaimenninta.
Asennus ja kytkentä
Yksityiskohtaiset asennus- ja kytkentäohjeet toimitetaan
tuotteen mukana.
Tuote toimitetaan asiakkaalle toimilaitteet säätöpelteihin
asennettuina, kytkentärasia ja kolmiasentoinen katkaisija
erillisinä komponentteina. Katkaisijan ja kytkentärasian
välinen kaapeli ei kuulu toimitukseen.
Fläkt Woods
9545 FI 2017.02.24
2 (7)
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
OPTIVENT Housing HVSA, HVSL
Mitat ja painot
Äänen tehotaso Lw
HVSA
100
125
160
200
250
315
Tol.+/-
63
20
17
18
17
12
12
6
Korjaus Kokt (dB)
Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)
125
250
500 1000 2000
17
16
11
2
-6
14
13
9
2
-6
14
11
6
1
-5
11
9
6
1
-5
11
7
5
0
-6
9
4
3
1
-8
3
2
2
2
2
4000 8000
-14
-19
-14
-18
-12
-18
-14
-19
-14
-19
-16
-19
2
3
Äänen tehotasot kanavassa oktaavikaistoittain saadaan
lisäämällä taulukossa esitetyt oktaavikaistojen korjaukset
Kokt äänen kokonaispainetasoon Lp10A, dB(A) seuraavan
kaavan mukaan:
LWokt = Lp10A + Kokt
Korjaus Kokt on keskiarvo HVSA:n käyttöalueella.
Koko
100
125
160
200
250
315
øD
99
124
159
199
249
314
a
35
35
35
35
40
40
L, mm
400
400
400
400
580
580
Paino, kg
1.4
1.7
2.2
2.7
4.1
5.4
Käytetyt merkinnät
q
Δpt
v
Lp10A
LWokt
Kokt
Fläkt Woods
9545 FI 2017.02.24
3 (7)
ilmavirta
kokonaispainehäviö
ilmavirran keskinopeus
l/s
Pa
m/s
äänenpainetaso, 10 m2sabhuonevaimennuksella (= 4dB)
äänen tehotaso kanavassa
korjaus
dB(A)
dB
dB
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
OPTIVENT Housing HVSA, HVSL
Kytkentäkaavio HVSA
MUUNTAJA
230/24 VAC
Fläkt Woods
9545 FI 2017.02.24
TOIMILAITE
TOIMILAITE
(tuloilma)
(poistoilma)
4 (7)
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
OPTIVENT Housing HVSA, HVSL
Kytkentäkaavio HVSL
LIESIKUPU
LK
MUUNTAJA
230/24 VAC
Fläkt Woods
9545 FI 2017.02.24
TOIMILAITE
TOIMILAITE
(tuloilma)
(poistoilma)
5 (7)
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
OPTIVENT Housing HVSA, HVSL
Valintakäyrät (äänenpainetaso huoneessa, ilman päätelaitetta)
HVSA-100
HVSA-125
HVSA-160
HVSA-200
HVSA-250
HVSA-315
Fläkt Woods
9545 FI 2017.02.24
6 (7)
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
OPTIVENT Housing HVSA, HVSL
Tuotemerkintä
Huoneistosäädinyksikkö
HVSA-aaa-b-c
Huoneistosäädinyksikkö +
liesikupuohjaus
HVSL-aaa-b-c
(sisältää 2 kpl virtaussäätimiä, kolmiasentoisen
käsikäyttökytkimen, kytkinrasian muuntajalle ja
kiinnityspannat)
Koko (aaa)
100, 125, 160, 200, 250, 315
Materiaali (b)
1 = korroosioluokka C3, sinkitty teräs
2 = korroosioluokka C4, haponkestävä teräs (AISI 316)
Tiiviys (c)
2 = CEN3, tiivisteellinen sulku- ja säätöläppä
Huoneistosäädinyksikön komponentit
Virtaussäädin
EMSS-1-ccc-d-e
Säätölaitteet (1)
1 = kompaktisäädin 227VM
Koko (ccc)
100, 125, 160, 200, 250, 315
Materiaali (d)
1 = korroosioluokka C3, sinkitty teräs
2 = korroosioluokka C4, haponkestävä teräs AISI 316
(koskee osia, joita virtaava ilma koskettaa)
Tiiviys (e)
2 = CEN3, tiivisteellinen sulku- ja säätöläppä
3-asentoinen käsikäyttökytkin
Kytkinrasia muuntajalla
Kytkinrasia muuntajalla ja
liesikupuohjausvarustuksella
Kiinnityspannat (4 kpl)
HVSZ-01
HVSZ-02
HVLZ-02
HVSZ-03-aaa
Koko (aaa)
100, 125, 160, 200, 250, 315
Fläkt Woods
9545 FI 2017.02.24
7 (7)
Oikeudet muutoksiin pidätetään.