Afbestillingsforsikring

Slopetrotter
Skitours
Afbestillingsforsikring
Inden du går i gang med at udfylde denne skadeanmeldelse, beder vi dig venligst være opmærksom på, at de oplysninger, du
giver os, er grundlaget for behandlingen af dit erstatningskrav. Vi ønsker at yde dig en god og individuel service. Er der
specielle forhold, der ikke bliver berørt tilstrækkeligt i denne anmeldelsesblanket, er du meget velkommen til at beskrive disse i
et almindeligt brev og vedlægge det.
HUSK: Ved afbestilling som følge af sygdom/tilskadekomst skal du og din læge også udfylde og underskrive en lægeerklæring.
 Det er vigtigt, at du udfylder alle felter i skadeanmeldelsen og sender originale bilag.
Booking-nr.
Rejsemål
Navn
CPR-nr.
Adresse
Telefon, mobil
Postnr.
By
Telefon, privat
E-mail
Dato for bestilling af rejse
Dato for afbestilling af rejse
Planlagt afrejsedato
Planlagt hjemkomstdato
Rejseart
Fly
Bil
Bus
I hvilket selskab har du købt familie-/indboforsikring?
Police-nr.
Er skaden anmeldt hertil?
Ja
Nej
Familiemedlem
Angiv familiemedlems relation
Årsag til afbestilling
Hvornår indtraf hændelsen?
Brand
Hvor?
Indbrud
Hvor?
Sygdom/tilskadekomst
Beskrivelse/diagnose
Dødsfald
Andet
Beskrivelse
Ved sygdom, tilskadekomst eller dødsfald: Hvem?
Forsikrede
Rejseledsager
Samlever
Ved afbestilling som følge af sygdom/tilskadekomst skal patienten og dennes læge udfylde og underskrive lægeerklæringen.
Vi indsætter dit tilgodehavende på bank- eller girokonto.
Reg.nr.
Konto-nr.
Girokonto-nr.
Skadeanmeldelse, ubenyttede flybilletter, busbilletter, togbilletter eller lignende samt faktura skal fremsendes til Slopetrotter Skitours
Jeg erklærer på tro og love, at jeg har udfyldt skadeanmeldelsen i overensstemmelse med de faktiske forhold. Forsikrede
giver Slopetrotter Skitours fuldmagt til at ændre navnet i ubenyttede fly-, tog- og busbilletter.
Sikredes underskrift
Slopetrotter Skitours
Lergravsvej 53, DK-2300 København S
Dato
1