Ansvar for kommunal sagsbehandling på det sociale område

Indbydelse ­– Fagligt arrangement
Ansvar for kommunal sagsbehandling
på det sociale område
Tilkendelse af førtidspension og fleksjob forudsætter, at borgerens arbejdsevne er afklaret. Er kommunen da erstatningsansvarlig, hvis
afklaringen kunne være foretaget hurtigere end det skete eller afgørelsen var ”forkert”?
Vi inviterer kommuner og forsikringsselskaber til et arrangement om tendensen til, at kommuner mødes med erstatningskrav, hvis
borgeren mener, at det skyldes kommunens forhold, hvis han eller hun ikke er afklaret tidligere end det faktisk skete.
På mødet gennemgår vi grundlaget for offentlige myndigheders erstatningsansvar generelt og ser særligt på det sociale område. De
underliggende regler er komplicerede, dokumentationskravene høje og ressourcerne til at gennemføre forløbene begrænsede. Det har
betydning for vurderingen af ansvaret, men hvor går grænsen?
Vi gennemgår en konkret case, og belyser de forskellige elementer, der har betydning.
Målgruppe
Kommuner og forsikringsselskaber.
Oplægsholdere:
Henrik Nedergaard Thomsen
Partner, advokat
Inge Houe
Senioradvokat
Tid
Den 21. marts 2017, kl 13.30-16.00.
Der vil være kaffe og networking fra kl. 13.00-13.30.
Sted
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
Åboulevarden 49, 1.
8000 Aarhus C
Christian Bo Kolding-Krøger
Advokat
Tilmelding
Information og tilmelding på:
www.kammerakademiet.dk/arrangementer
Det er gratis at deltage i arrangementet.
Tilmeldingsfrist 5 arbejdsdage inden kursusstart eller så længe
der er ledige pladser.
Vi glæder os til at se dig!