Forslag stikvej 1 kr. 15.000 - Grundejerforeningen Ibsgården

Forslag til Generalforsamling 2017 i Grundejerforeningen Ibsgården.
Forslag: Økonomisk støtte til udviklingsplan
Vores anlæg, legepladser og beplantning på Stikvej 1 har efterhånden eksisteret i
uændret form i cirka 40 år.
For at undgå forringelse i bebyggelsens standard trænger dele af anlæggene til en
gennemgang og opfriskning for en æstetisk fornyelse. Fx har enkelte træer taget
skade i stormen og står til fældning og udskiftning – men med hvad? - og nedlagte
sveller til afgrænsning af græsplæne og sti er ramponerede.
Beboere på Stikvejen ønsker en samlet og fremtidssikret plan til at udvikle de
grønne anlæg inkl. legepladser i området omkring stikvej 1. For at bevare særpræget
finder vi det vigtigt at, området virker attraktivt for alle - både de der kommer
kørende hertil, går igennem stisystemet eller opholder sig her. For at undgå
tilfældigheder bør udskiftning og fornyelse i anlægget indgå som en del af en større
helhedsplan.
Der er nedsat en arbejdsgruppe blandt stikvejens beboere, der skal komme med et
oplæg og ideer til en udviklingsplan.
For at undgå uigennemtænkte tiltag og dermed unødvendige udgifter samt for at få
overblik over fremtidigt behov for vedligehold af området ønskes udefrakommende
inspiration og kreativitet til nytænkning.
Vi er mange, som har vænnet os til den eksisterende udformning og har derfor
vanskeligt ved at tænke forandringer ind i området.
Der søges om, at arbejdsgruppen på stikvej 1 må bruge op til kr. 15.000 af Budget
2017 på konstruktiv og faglig hjælp udefra i form bistand fra landskabsarkitekt,
havekonsulent eller anden faglig rådgiver. Vi forventer at indhente tilbud inden valg
af ekstern konsulent.
Den færdige plan vil blive lagt frem til inspiration for øvrige stikveje.