menighedsblad

Ønskes bryllupsmærkedage i denne folder,
bedes familien meddele
det til Jette.
Husk også at give besked
til Ulla.
Onsdag den 22. januar fylder Stinne Jensen 95 år.
Mandag den 27. marts fylder Gunhild Kristensen
70 år. Vi ønsker begge fødselarer til lykke!
Indbetaling af frivillige gaver
Bøn i Pinsekirken:
Bøn hver søndag
kl. 10:00
Ansv.: Bent H. Larsen
tlf. 9793 1307
Bøn og fællesskab hver
tirsdag kl. 10:00
Ansv.: Bent H. Larsen
tlf. 9793 1307
Bøn for Israel sidste
mandag i mdr. kl. 19:00
Ansv.: Hanna Kiel
tlf. 9791 1175
Har du lyst til at være med i en
netværksgruppe, så kontakt
Anna-Mai Kristensen, tlf. 9792 6640
med fradragsmulighed efter § 8a
Kontakt Flemming Stücker, tlf. 2032 6257
Konto nr. i Sparekassen Thy 9090-050-00-47658
Hvad tror vi på? Intro-kursus
Foto: Jette Munk Madsen
Kontakt Jette Madsen, tlf. 2441 5162
KL. 10:30
Pinsekirkens Bogsalg
har åbent alle søndage efter gudstjenesten
Ansvarlig: Joan Ringsborg, tlf. 6024 1912
Præst:
Bent Hald Larsen,
tlf. 9793 1307 og 2395 6344
Fra en cellegruppes sommerudflugt 2016
Lørdag den 4. marts kl. 19:00: lovsangscelebration
med Lena Løbner.
Søndag den 5. marts kl. 10:30: Lena Løbner taler i
Pinsekirken.
Torsdag den 23. marts kl. 19:00: Års- og administrationsmøde.
Søndag den 26. marts kl. 10:30: Anders Jakobsen,
Administrator:
Kaj Kristensen,
tlf. 9792 6640 og 23257193
Forkynder og kurser:
Bent Ole Højegaard, tlf. 2094 0667
Lyd, teknik og info ansvarlig:
Jens Erik Johansen, tlf. 2982 5028
Redaktion: Jens Erik Johansen og Jette Munk Madsen
Søndag den 5. februar
Nadvergudstjeneste
Taler: Bent Hald Larsen
Søndag den 12. februar
Gudstjeneste
Søndag den 19. februar
Nadvergudstjeneste
Taler: Bent Hald Larsen
Søndag den 26. februar
Gudstjeneste
Taler: Andreas Kokkenborg
For hele menigheden
Børnekirke
BØRNEKIRKE
for børn 3-12 år
sønLedere: Henrik Rasmussen, tlf. 2077 7743 dag
Jette Munk Madsen, tlf. 2441 5162
UCG
Lørdag den 4. februar kl. 10:00-14:00:
For unge mellem 16 - 25 år
Hver tirsdag kl. 19:00 - 21:30
Andreas Kokkenborg,
tlf. 2751 6501
Tjek Facebook for informationer
Lørdagsbibelskole
med Jürgen Galonska,
præst i Citykirken, Århus.
Tema: Sunde menigheder og
sund teologi. - Med Jesus i cen
trum i Korinterkirken 2017 nådefuld og med kant.
Tilmelding til spisning 25 kr. til Bent Hald Larsen,
Søndag den 26. februar:
Et kort menighedsmøde
for teenagere 12-16 år
hver onsdag
efter gudstjenesten
kl. 19:00-21:00
Ledere: Jakob Rasmussen, tlf. 4151 0652
og Peter Kozma, tlf. 4234 5891
Tirsdag den 21. februar:
Onsdag den 8. februar:
Hjem til leder
50 plus/minus
Onsdag
Sjov med fastelavn
For alle over og under 50 år
Menighedens vision:
Månedlige møder, som regel sidste
torsdag fra kl. 14:00
Vi ser livsforvandlede mennesker,
der kender og elsker
Jesus Kristus og lever et liv,
Leder: Jette Madsen, tlf. 2441
Fredag den 24. til lørdag den 25. februar:
Torsdag den 23. februar kl. 14:00:
”Nogle af mit livs øjeblikke”
Foredraget krydres af sange skrevet
af Berith selv.
Berith og hendes mand var i 21 år
ansat på Mariager Efterskole og lever stadig et aktivt liv.