Møde d. 31/3-2017 hos

Fynske fossilsamlere (Svendborg, fynsk naturforening)
www.fynskefossilsamlere.dk
KALENDER
Møder:
fredage: Kl. 19.00, Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg
fredag 31. marts
møde/foredrag, Fuglenes oprindelse og udvikling
v. Bent E K Lindow, SNM Statens Naturhistoriske Museum,
fredag 31. marts
Fuglenes oprindelse og udvikling v. Bent E K Lindow, palæontolog ved Statens Naturhistoriske Museum (GMK Geologisk Museum)
Fuglene udviklede sig fra små, fjerklædte, kødædende dinosaurer for omkring 150 millioner
år siden. Det har en mængde fossiler fra Tyskland, Kina og Mongoliet bevist. Men hvordan
udviklede små, fjerklædte dinosaurer sig trin for trin til frit flyvende fugle? Foredraget gennemgår den nyeste model for fuglenes oprindelse.
Senere, i løbet af Kridttiden viser velbevarede fossiler fra især Kina, men også Spanien og
Nordamerika, hvordan fuglene udviklede sig mod et ”moderne” udseende.
(tegning fra Politikens bog om
Dinosaurer
Henry Gee & Luis V Rey, 2003)
Iberomesornis tilhørte
Enantionithinerne, en gruppe
flyvende fugle, der ikke var
nærtbeslægtede med moderne
fugle
Da de store landlevende dinosaurer og 2/3-dele af Jordens dyre- og plantearter forsvandt
ved den katastrofale masseuddøen for 66 millioner år siden, overlevede en gruppe af fugle
imidlertid. Denne gruppe fugle kaldes de ”moderne fugle” og er stamformer til alle de nulevende grupper af fugle.
Nu afslører forskning med både fossiler og avanceret DNA-forskning hvordan flere udviklingslinjer af moderne fugle overlevede den store masseuddøen. Og det stiller flere kritiske
spørgsmål til nuværende hypoteser om den store masseuddøen.
(FF Post 1, februar 2017)
Evt. henvendelse til formand, Mogens K Hansen
tlf. 5141 4281
[email protected]