2017-05 Sydfyn

Ældresagen i i Aaskov, Aulum/Haderup og Herning
Dagstur til Sydfyn 23. maj 2017
Opsamling: Aulum k!.06.00 - Vildbjerg kl.06.15 - Herning kI.06.45
Undervejs til Svendborg: Pause m/buskaffe & rundstykke
Pris: 850 kr. + gebyr 25 kr. - i alt 875 kr.
Tilmelding efter først til mølle-princippet til:
Harry Nonbo, tlf. 6168 4688 eller Peder Bjerregaard, tlf .2074 8612
Nedennævnte tidspunkter og beskrivelse er foreløbige - endelig program udarbe1des senere
I4.00 - Besøg Forsorgsmuseef i Svendborg.
Nordens bedst bevorede Fottiggård
fro 1872, som vor i drift frem til 1974,
viser en centrol del af historien om
Don morks forsorg. Museet er det eneste
qf sin slogs i Europo.
I I .l 5 - Ankomst Hotel Christiansrninde, som
ligger midt i den smukke sydfynske notur;
helt ned til Svendborg Sund. Nyd en
lcekker frokost og den enestående udsigt.
12.45 - Afgong med veteronfcergen
MIS Helge, der med dine rundture byder
på et godt indtryk of Det Sydfynske
Øhqv. På turen vil Helge lcBgge til i
Troense og Grosten inden
I 3.25 - snkomst
til Voldernurs §Iot på Tåsinge
frq | 644 fremstår i dqg både som slots
og et moderne h[em. Besøg også
trofæmuseet og den flotte pork.
museum
I5.00 - Koffe med Koge
15.45 - Afgong med bus
'/h-F --"..CHRISTIANSMINDE
ffiw-