FAPIAs Generalforsamling

FAPIAsGeneralforsamling
3.Marts2017kl.13.00
Lokale1441210
Dagsorden:
-Valgafdirigent
-Valgafreferent
-Godkendelseafendeligdagsorden
-Formandsberetning-ÅretdergikiFAPIA(O)
-Fremlæggelseafårsregnskab(O)
-ÅretdergikiPsykrådet(O)
-Muligevedtægtsændringer(B)
-Fastsættelseafmedlemskontingent(B)
-Ønskerforfremtidenblandtmedlemmerne(D)
-Valgafnybestyrelse:
-Formand
-Psykrådssekretær
-Kasserer
-Kritiskerevisorer
-Meningebestyrelsesmedlemmer
(O)=Orientering
(B)=Beslutning
(D)=Diskussion