Fertilitet 2016 - Danmarks Statistik

Fertilitet
2016
Befolkning og valg
22. februar 2017
Nr. 69
Fertiliteten steg for tredje år i træk
Den samlede fertilitet steg fra 1,71 barn pr. kvinde i 2015 til 1,79 barn pr. kvinde i
2016. Det er tredje år i træk, at fertiliteten er steget. Den samlede fertilitet angiver
antallet af levendefødte børn, som en kvinde vil få, hvis hun i løbet af sin fertile
periode (15-49 år) føder, som kvinderne i de enkelte aldersgrupper fødte i det aktuelle år.
Samlet fertilitet pr. kvinde
Levendefødte pr. kvinde
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
Tønder har den højeste fertilitet i 2016, mens København har den laveste
Den samlede fertilitet i Tønder var på 2,34 barn pr. kvinde, mens den i København
var på 1,63 barn pr. kvinde. Selv om fertiliteten er højere i Tønder end i København,
blev der i forhold til befolkningstallet født flere børn i København end i Tønder. Der
blev således født 10.091 børn i København svarende til 17 børn pr. 1.000 indbyggere. I Tønder blev der født 382 børn svarende til ti børn pr. 1.000 indbyggere. Det
skyldes, at der er stor forskel på hvor stor en andel af befolkningen, der er kvinder i
den fødedygtige alder i de to kommuner.
Stor forskel i gennemsnitsalderen for førstegangsfødende
Den gennemsnitlige alder for førstegangsfødende på landsplan er 29,1 år, som den
har været siden 2013. Der er dog en forskel på næsten seks år mellem Lollands
gennemsnit på 26,6 år for førstegangsfødende og Dragørs 32,4 år. Næst efter Dragør er det i Hørsholm, Gentofte, Frederiksberg og Københavns Kommuner, at
kvinderne gennemsnitligt er de ældste førstegangsfødende.
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/23528
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Forældre er gennemsnitligt lidt yngre
Gennemsnitsalderen for fødende kvinder er faldet fra 30,9 til 30,8 år i 2016. Det er
første gang siden 1977, at den gennemsnitlige alder for fødende kvinder er faldet.
Gennemsnitsalderen for fædre til nyfødte er faldet fra gennemsnitligt 33,5 til 33,4
år.
Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder. 2016
Størst stigning i fertiliteten blandt indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande
Den samlede fertilitet blandt ikke-vestlige indvandrerkvinder steg fra 1,95 barn pr.
kvinde i 2015 til 2,11 barn pr. kvinde i 2016. Det er en stigning på 0,16 barn pr.
kvinde. Den samlede fertilitet blandt kvinder af dansk oprindelse steg i samme
periode fra 1,74 til 1,81 barn pr. kvinde svarende til 0,07 barn pr. kvinde. Fertiliteten blandt ikke-vestlige indvandrerkvinder er dog stadig meget langt fra niveauet i
1990’erne, hvor den samlede fertilitet lå på over tre børn pr. kvinde.
Samlet fertilitet pr. kvinde efter herkomst
4,0
3,5
Levendefødte pr. kvinde
Indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
Kvinder af dansk oprindelse
Indvandrerkvinder fra vestlige lande
0,5
0,0
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/962
Kilder og metoder: Grundmaterialet for beregningerne af fertilitet er udtræk fra det Centrale Personregister
(CPR) om levendefødte og befolkning. Se mere i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: Fertilitet 2017 udkommer uge 8 i 2018.
Henvendelse: Amy Frølander, tlf. 39 17 36 26, [email protected]