Kalundborg program 2017, Layout 1

Indbydelse
Familieweekend
Kalundborg Vandrehjem
6. - 7. maj 2017
for familier med
Tourettebørn til og med16 år.
Der er plads til 23 familier.
Hold øje med hjemmesiden.
Her kan I følge med i, om der stadig er ledige pladser
Weekendens Program
Lørdag:
13.30
Ankomst. Sandwichbolle, Kaffe, the, saft
14.00 Velkomst og præsentiation.
Marianne og Bent har aktiviteter med de børn, der har lyst. Det er stadig
jforældrene, der har ansvaret for børnene.
For at børnene kan vide, hvem der har Tourette, og hvem der er søskende,
samler de 2 unge mænd, Alexander og Andreas, tourettebørnene, inden
de går til aktiviteter.
14.00 Børnepsykolog Jette Nielsen holder et indlæg for forældre og besvarer
spørgsmål
15.00 Jette Nielsen mødes med søskende i grupper.
15.00 Forældrene bliver i mødelokalet, hvor alle præsentere sig og fortæller lidt
om deres familie.
De der har lyst kan få materiale og tale om Særlige Sensitive børn.
15.30 Kaffe/the og kage
Der er tid til en fælles tur til vandet inden middagen.
18.00 Middag (drikkevarer for egen regning)
20.00 Forældrene fordeles i 3 grupper, hvor de kan udveksle erfaringer.
Grupperne vil være aldersopdelt.
For børnene vil der være bål, hvor de kan lave snobrød, gerne med lidt
opsyn fra forældrene.
Der er saftevand til børnene og aftenkaffe/the til forældrene.
Søndag:
8.00 - 9.30
9.45 - 12.00
Morgenmad og værelse tømning.
Sygeplejerske Judy Grejsen, Touretteklinikken Herlev, underviser i
ticstræning.
Hun vil fortæller om ticstræning for både forældre og tourettebørn.
12.00 - 13.00
Frokost (drikkevarer for egen regning).
Familie-weekend Kalundborg Vandrehjem
Stadion Alle 5, 4400 Kalundborg
Telefonnr.: 59 56 13 66
6. - 7. maj 2017
For familier med Tourettebørn til og med 16 år.
Deltagerbetaling: 250 kr. for voksne, 50 kr. for børn op til 12 år og
125 kr. pr. barn på 12 år og højere.
.
I får løbende bekræftelse på deltagelse og indbetalingskort.
I skal ikke betale, før I har fået indbetalingskortet.
Det er muligt at søge hjemkommunen om tilskud til deltagergebyr og
rejseudgifter.
Da arrangementet overvejende dækkes af offentligt tilskud til Touretteforeningen, kan kun betalende medlemmer deltage.
Det betyder, at man skal have betalt kontingent for 2017.
Kontingentopkrævning for 2017
kommer i februar.
Tilmelding kan ske pr. e-mail til
[email protected]
Husk at skrive: Navn på alle deltagere.
Alder på børn.
Adresse og telefonnr.
På Gensyn
Kirsten Kristensen