Hudskrab som behandling (Curettage)

Hudskrab som behandling
(Curettage)
Hudskrab som behandling (Curettage)
Hvad er en curettage af huden
Pleje af området
Curettage vil sige, at lægen skraber
den syge hud væk ved hjælp af en lille
kniv.
Plastret skal tages af dagen efter. Det
er en god ide at gøre det efter et bad,
hvor plastret er vådt, og derfor slipper
lettere.
Hvordan foregår behandlingen
Du bliver bedøvet der, hvor huden
skal fjernes. Det kan kortvarigt svie.
Lægen skraber den syge hud væk. I
nogle tilfælde brændes huden desuden for at sikre, at der ikke er mere
syg hud tilbage. Til sidst får du et
plaster på.
Vi sender den fjernede hud til undersøgelse.
Svar på bopisien
Du kan forvente at få svar på biopsien
inden for 3-4 uger. Svaret får du enten ved opringning fra lægen eller ved
din næste kontrol på afdelingen.
Hvordan ser huden ud bagefter
Derefter behøver du kun plaster hvis
såret væsker, hvis det skal beskyttes
mod snavs eller sidder er udsat sted.
Hvis huden bliver tør og klør, kan du
bruge fugtghedscreme uden parfume.
Forholdsregler
Hvis du oplever smerter, rødme,
varme eller dannelse af pus i forbindelse med såret, kan dette tyde på
infektion.
I så fald bør du kontakte afdelingen
eller vagtlæge, hvis det er uden for
vores åbningstid.
Vi anbefaler, at du ikke udsætter
det curetterede område for sollys de
næste 12 måneder, for at undgå pigmentforandringer. Brug enten plaster
eller solcreme med faktor 25.
Der kommer et lille sår, som heler inden for 2 - 4 uger. Der kan komme et
lille ar eller pigmentændringer, efter
at såret er helet.
Hudskrab som behandling (Curettage)
Hudskrab som behandling (Curettage)
2016
Med venlig hilsen
Personalet Dermatologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital
Sygehusvej 5
4000 Roskilde
Tlf. 4732 2600