Røde Kors internationaler hjælpearbejde

Aalborg Afdeling
Invitation til generalforsamling 2017
og
herefter oplæg om Røde Kors’ udfordringer nationalt og internationalt
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30 på
Røde Kors Centeret, Ny Kærvej 43, 9000 Aalborg
Program for generalforsamlingen – kl. 19.30
1. Valg af dirigent
2. Beretning om afdelingens virksomhed i 2016 og målplan 2017 ved afdelingsformand
Michael Romanius
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2016 ved kasserer Lone Hansen
4. Indkomne forslag (sendes til afdelingsformand Michael Romanius senest lørdag den 18.
februar 2017 på [email protected] eller ring på tlf. 41 68 19 96)
5. Uddeling af Røde Kors-årsnåle til bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen




Næstformand Tove Lassen Brødsgaard blev valgt i 2016 og er således ikke på valg
i år, men ønsker at modtage genvalg på generalforsamlingen i 2017 for at undgå
den situation, at evt. både formand og næstformand er på valg i 2018
På valg er bestyrelsesmedlem Kurt Brødsgaard, sekretær Dorthe M. Søndergaard
og kasserer Lone Hansen. De 2 førstnævnte modtager genvalg – Lone genopstiller
ikke. Nuværende suppleant i bestyrelsen Christina Winther stiller op til bestyrelsen.
Der skal således vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer
Suppleanter: Der skal vælges 2 suppleanter
Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorfirmaet Dansk Revision
7. Eventuelt.
Kl. ca. 20.30 – efter generalforsamlingen er der en forfriskning/lidt mad, og herefter følger
et oplæg af Røde Kors’ vicepræsident Sven Bak-Jensen.
Sven Bak-Jensen vil berette om de overordnede udfordringer, som Røde Kors står overfor både nationalt og internationalt. Efterfølgende er der debat.
Mødet forventes at slutte senest kl. 22.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Årsberetning 2016 og målplan 2017 samt regnskab 2016 udleveres på generalforsamlingen – eller kan læses og downloades på vores hjemmeside aalborg.drk.dk – ca. en uge før generalforsamlingen den 28. februar 2017.