Vandværkets generalforsamling 2017.

Generalforsamling
Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 i Skødstrup Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg for 2 år: Mikael Pedersen (modtager genvalg)
Thomas Jermiin (modtager genvalg)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg for 1 år: 2 personer
8. Valg af revisor
På valg: Brandt revision & rådgivning
9.Eventuelt
Regnskabet kan afhentes på kontoret Bakketoften 7,
Skødstrup, otte dage før generalforsamlingen.
Der inviteres til spisning én time før generalforsamlingen.
Tilmelding til spisning sker på telefon 7010 8541
eller email [email protected] senest fire dage før
generalforsamlingen.
Vel mødt
Bestyrelsen