- Ecophon

Ecophon akustiklofter som ventilationslofter
Bedre akustik, bedre luftkvalitet
Ecophons nedhængte lofter Focus A, E, Dg og
Ds, der kombinerer akustik med laveste
emission, er velegnede til diffus ventilation.
I modsætning til andre typer af ventilationslofter skal der ikke ændres ved Ecophons loftplader i forbindelse med etablering af diffus ventilation – den fulde akustiske virkning er derfor
intakt over hele loftfladen.
Der etableres lufttilførsel oppe bag loftpladerne, så
der skabes et ganske let overtryk over hele loftfladen.
Her siver den friske luft konstant og med et lavt tryk
ned mellem og igennem loftpladerne. Så lavt et tryk,
at der ikke kan høres nogen form for ventilationsstøj,
og så jævnt at rummet dækkes med frisk luft helt ud i
hjørnerne. Hver eneste plade fungerer som et indblæsningsarmatur.
Ventilationssystem har såvel i realiserede byggeprojekter som i laboratorietests haft evnen til at fjerne store
varmemængder uden at gå på kompromis med komforten i form at træk eller store temperaturforskelle.
Din løsning
Ecophons akustiklofter er effektive i såvel mindre som
store rum, f.eks. storrumskontorer. For at opnå en jævn
lufttilførsel anbefales, at hulrummet over loftet opdeles
i sektioner. Sektioner op til 70-80 m2 fungerer fint.
Energioptimering
Tests viser, at man uden at gå på kompromis med
komforten kan have en forskel mellem indblæsningsluftens temperatur og rummets temperatur (kaldet
T) på op til 10 grader.
Lufttabet over loftet er så lavt som 1-5 Pa, hvilket betyder, at ventilationssystemet er en energieffektiv løsning sammenlignet med mere konventionelle indblæsningssystemer. Samtidig, viser vore installationer efter
mere end 7 år ingen tegn på tilsmudsning, hvilket typisk er et problem med konventionel indblæsning.
Der er ingen begrænsning i loftets nedhængningshøjde.
Dog bør højder under 5-10 cm undgås, da dette kan
have en negativ effekt på luft- og temperaturfordelingen
i hulrummet.
Principperne for diffus
ventilation med et nedhængt loft
Trykfald for Ecophon loftsystemer
Kølekapacitet for Ecophon loftsystemer
Focus A,
600 x 600
30 W/m²
(K)
T
60 W/m²
P
(Pa)
Focus E,
Focus Dg
600 x 600
90 W/m²
Focus Ds,
600 x 600
Volumenstrøm (l/(s x m2))
Diagrammet viser forholdet mellem delta T - forskellen mellem rummets indløbslufttemperatur og rumtemperatur.
Volumenstrøm (l/(s x m2))
Referencer Ventilationsloft
Widex
Widex, der er en af verdens førende fabrikanter af digitale høreapparater, installerede Ecophon lofter sammen med diffus indblæsning, da de byggede deres nye hovedsæde, et CO2 neutralt
byggeri på 25.000 m2. Både akustisk og ventilationsmæssigt er
det en overbevisende løsning, der fungerer over al forventning.
Om projektet: Widex – Vassingerød (København)
Ecophon m² i bygning: 25.000 m²
Ecophon produkter: Focus A/E
Installation: 2010
Jyske Bank, Silkeborg
I Jyske Banks hovedsæde i Silkeborg er der i et 350 m2 stort
lokale, som et lokalt pilotprojekt, installeret diffus indblæsning,
og de oprindelige loftplader er blevet udskiftet til Ecophon Focus
E i det eksisterende skinnesystem. Aarhus Universitet har efterfølgende lavet feltmålinger og brugertilfredshedsundersøgelser.
Rapporten herfra forventes at foreligge ultimo 1. kvartal 2017.
Om projektet: Jyske Bank (Silkeborg)
Ecophon m² i bygning: 350 m²
Ecophon produkter: Focus E
Installation: 2016
Sydbank, Åbenrå + flere filialer
Hos Sydbank har man i dele af hovedsædet i Aabenraa installeret
diffus indblæsning over eksisterende Ecophon lofter. Løsningen er
efterfølgende også anvendt i flere filialer.
Version 1.0
Om projektet: Sydbank (Åbenrå)
Ecophon m² i bygning: 2.000 m²
Ecophon produkter: Focus E
Installation: Fra 2014 og frem
Saint-Gobain Ecophon A/S, Hammerholmen 18E, 2650 Hvidovre, Danmark, tlf. +45 36 77 09 09, fax +45 36 77 09 05,
E-mail: [email protected], www.ecophon.dk