Dias nummer 1

Solbjergs DNA?
BYGNINGSKONSTRUKTØR
Dagsorden
-
Velkomst
Rammerne for mødet
Proces ved lokalplansændringer
Visioner/drømme
Lokalsamfundsbeskrivelse (debatoplæg)
Pause
- Oplæg ved Solbjerg Byport
- Oplæg ved Solbjerg Idrætsforenings hovedbestyrelse
INVITATION TIL DIALOG
BYGNINGSKONSTRUKTØR
Ved at styrke identiteten i lokalområderne,
styrker vi byens samlede identitet
BYGNINGSKONSTRUKTØR
Gearet til storby
• Prioritere, at byen primært udvikler sig ved omdannelse og
fortætning
• Udpege områder til fortætning i forstæderne og de fritliggende
byområder – primært i centerområderne med fokus på et
bredere mix af anvendelser.
BYGNINGSKONSTRUKTØR
Bykvalitet og Liveability
• Fremme etablering af offentligt tilgængelige grønne områder gennem
aftaler og partnerskaber mellem private aktører og kommunen.
• Koordinere indsatser og planlægning ved omdannelse og udvikling af
nye byområder med de omkringliggende områder og sikre at
områderne taler sammen på tværs
BYGNINGSKONSTRUKTØR
Aarhus for alle
• Identificere områder, hvor der vil blive stillet krav om almene boliger i
forbindelse med ny lokalplanlægning.
• Fremme et varieret udbud af boligtyper, boligstørrelser og ejerformer
til alle behov i de enkelte bykvarterer gennem kommuneplanlægning,
salgsvilkår, aftaler og dialog med grundejere
og developere.
BYGNINGSKONSTRUKTØR
Kommuneplan 2017 og Lokalsamfundsbeskrivelser
1. marts
5. april
24. april
Primo juni
Ultimo august
Frist for fremsendelse af lokalsamfundsbeskrivelser
1. Byrådsbehandling – evt. ønske om foretræde
Eventuelt foretræde
Start på offentlig høring
Slut på offentlig høring
BYGNINGSKONSTRUKTØR
De kommunale lokalsamfundsbeskrivelser
Lokalsamfund 33 – Solbjerg
• Kort indledning, de overordnede bymæssige træk
beliggenhed, størrelse, planlagt vækst m.m.
• Trafikstrukturen
• Den grønne struktur
• Centerstrukturen
• Skolestrukturen
• Faktuelt – objektivt
• Fokus på 12års perspektivet
BYGNINGSKONSTRUKTØR
Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser
Lokalsamfund 33 – Solbjerg
• Frivilligt at udføre, et tilbud
• Indledning, fremhævelse af lokale karakteristika og værdier, som
fællesrådet lægger vægt på og vil bevare, styrke og udvikle (DNA)
• Udfordringer som fællesrådet vil forsøge at afhjælpe – hvordan vil
lokalsamfundet agere i forhold til målene i Planstrategi 2015?
• Indfølt – subjektivt, 2-10 sider
• Ingen tidshorisont – gerne meget visionært
BYGNINGSKONSTRUKTØR
Proces ved ændring af lokalplanprocessen
1. Beslutning ændre/udføre
2. Udarbejdelse
3. Byrådets 1. behandling
(Godkendt - off. fremlæggelse)
4. Offentlighedsfase
5. Byrådets 2. behandling
(Endelig vedtagelse)
6. Offentliggørelse
BYGNINGSKONSTRUKTØR
Ingen hensyn
Visioner og drømme
Økonomi -
Fuldt hensyn
Økonomi +
BYGNINGSKONSTRUKTØR
Visioner og drømme
- Hvordan kommunikerer vi?
Udefra og ind?
Indefra og ud?
HVAD
HVORDAN
Hvad er forskellen?
HVORFOR
BYGNINGSKONSTRUKTØR
Visioner og drømme
I Solbjerg Fællesråd tror vi på at tænke anderledes, og alt vi gør, gør vi for at
udfordre vanetanken om et landsbysamfund. Det gør vi ved at tænke visionært
og se byen som en helhed, hvor alle borgere føler sig som en del af
fællesskabet – Vil i sammen med os kortlægge Solbjergs DNA?
BYGNINGSKONSTRUKTØR
[HELHEDSPLAN LOKALSAMFUND 33 - SOLBJERG]
BYGNINGSKONSTRUKTØR
Lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 2017 Aarhus Kommune gældende for Lokalsamfund 33 – Solbjerg.
Indeholdende lokalsamfundsbydelene Solbjerg og
Astrup og de tilhørende lokalsamfunds landsbyer, Ask, Fastrup, Hvilsted, Onsted, Ravnholt, Tiset, Tulstrup, Kildegårdsvej og Ravnholt Skov.