DK - Novo Nordisk

Novo Nordisk A/S – aktietilbagekøbsprogram
Bagsværd, 2017-02-20 – Den 2. februar 2017 iværksatte Novo Nordisk et
aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentet og
Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR), også kaldet ‘Safe Harbour’reglerne. Dette program er et led i det samlede aktietilbagekøbsprogram på op til 16
mia. kr. til afvikling i løbet af en 12-måneders periode begyndende 2. februar 2017.
I henhold til programmet, iværksat den 2. februar 2017, vil Novo Nordisk tilbagekøbe Baktier for et beløb op til 4,0 mia. kr. i perioden fra 2. februar 2017 frem til 1. maj 2017.
Siden meddelelsen den 13. februar 2017 er der under aktietilbagekøbsprogrammet
foretaget følgende transaktioner:
Antal B-aktier
Akkumuleret, seneste meddelelse
Gennemsnitlig
Transaktions-
købskurs
værdi, kr.
2.032.000
476.082.248
13. februar 2017
310.000
242,06
75.039.860
14. februar 2017
270.000
240,73
64.996.779
15. februar 2017
275.000
241,17
66.322.382
16. februar 2017
280.000
244,72
68.521.686
17. februar 2017
275.000
245,82
67.599.156
Akkumuleret under programmet
3.442.000
818.562.110
Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet
kan findes på novonordisk.com.
Transaktioner i forbindelse med Novo Nordisks incitamentsordninger har medført et
nettokøb for Novo Nordisk af 67.710 B-aktier i perioden fra 13. februar 2017 til 17.
februar 2017. Aktierne i disse transaktioner har ikke været en del af Safe Harbour
tilbagekøbsprogrammet.
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 12 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 2 af 2
Efter ovenstående transaktioner ejer Novo Nordisk i alt 54.560.883 stk. B-aktier á 0,20
kr., svarende til 2,1% af aktiekapitalen. Det samlede antal A- og B-aktier i selskabet er
2.550.000.000 stk. inklusive egne aktier.
Novo Nordisk forventer at tilbagekøbe B-aktier for et beløb op til 16 mia. kr. i en 12måneders periode begyndende 2. februar 2017. Per 17. februar 2017 har Novo Nordisk
tilbagekøbt 3.442.000. B-aktier svarende til en transaktionsværdi af 818.562.110 kr.
Dette er en oversættelse af den originale engelske selskabsmeddelelse. I tilfælde af
uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version er den engelske
gældende.
Yderligere information
Medier:
Anne Margrethe Hauge
+45 3079 3450
[email protected]nordisk.com
Investorer:
Peter Hugreffe Ankersen
Hanna Ögren
Anders Mikkelsen
+45 3075 9085
+45 3079 8519
+45 3079 4461
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 12 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90