Gravermedhjælper søges til Ydby Kirke og Kirkegård

Gravermedhjælper
søges til
Ydby Kirke og Kirkegård
Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper er ledig
og ønskes besat pr. 1. marts 2017 eller snarest derefter.
Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper i perioden 1.3.2017 – 30.11.2017 er på
30 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis.
Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirke, kirkegård samt
udenoms arealer. Der kan forekomme tjenester ved kirkelige handlinger i kirken.
Arbejdet skal hovedsageligt udføres ved Ydby Kirke, men der vil endvidere skulle udføres
arbejde ved Boddum Kirke og Kirkegård.
Menighedsrådet søger en engageret person med interesse for udendørsarbejde og grønne
anlæg, som kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, er fleksibel og stabil og som har lyst
til at indgå i et konstruktivt samarbejde med det øvrige personale.
Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på
landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund.
Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse til stillingen.
Der kan hentes yderligere oplysninger om stillingen hos
Kontaktperson Evald Johannes Eliassen – tlf. 51 74 83 24.
Skriftlig ansøgning sendes til formand for Boddum-Ydby menighedsråd
Ingrid Ledet Jespersen, E-mail: [email protected]
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. februar 2017
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og
børneattest i forbindelse med ansættelsen.