Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunia - Ilulissat
Postboks 1023
3952 Ilulissat
Normu pingaarneq – Hovednummer 94 78 00
Ilulissani sulisumut sianerniaruit –
Skal du ringe til en medarbejder i:
94 + lokal nr.
Ateq / Navn
Atorfik / Stilling
Innuttaasunik Sullissivik / Borgerservicecenter
Sussi Cortzen
Servicecenterleder
Pia Haastrup
Børnetilskud og Boligsikring
Anna Marie Kristensen
Fuldmægtig, Folkeregister
Kathrine Petersen
Skranken, Børnetilskud og Barsel
Dina Rosbach
Assistent, Skranken
Hellene Sofie Sandgreen Driftsansvarlig for Ilulissat & bygder
Martha V. Clausen
Driftsfuldmægtig
Uka Hansen Olsen
Tekniker
Hanne Folkmar Heilmann
Arealsagsbehandler
Telefon: (+299) 94 78 00
Telefax: (+299) 70 11 77
E-mail: [email protected]
Website: www.qaasuitsup.gl
Tlf. nr.
E-mail
(94) 78 11
(94) 78 54
(94) 79 21
(94) 79 42
(94) 78 52
(94) 78 77
(94) 78 79
(94) 76 98
(94) 76 97
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Isumaginninnermut Ilaqutareeqarnermullu Ingerlatsivik / Forvaltning for Social og Familieanliggender
Socialvagten: 53 09 17
Pia Tina Lange
Afdelingsleder
[email protected]
Enniki Thorning
Stedfortræder for afdelingsleder
[email protected]
Makkak Jørgensen
Temleder for Familieafdeling
[email protected]
Katrine Mathiessen
Familieplejekonsulent
[email protected]
Sagsbehandler: Børn og Unge, Voksne handicap.
Mariane G. Andersen
[email protected]
Ivalu K. Petersen
Judithe Brandt
Frederikke Cortzen
Nielsine M. Jensen
Miitinnguaq Therkelsen
Salome G. Mølgaard
Aajunnguaq Lundblad
cpr.nr: 1-10
Sagsbehandler: Børn og Unge, Voksne handicap.
cpr.nr: 11-31
Sagsbehandler, familierådgiver
cpr.nr: 01-04, 09-20, (Saqqaq)
Sagsbehandler, familierådgiver
cpr.nr: 05-08, 22-24, 25-31, (Ilimanaq)
Sagsbehandler, familierådgiver
cpr.nr: 17-24 (Qeqertaq)
Sagsbehandler øko. cpr.nr: 01-10
Sagbehandler øko. Cpr.nr. 11-20
Sagsbeh. øko. cpr.nr. 21-31
Najattaaq M. Jeremiassen
Sagsbehandler Førtidsp. /Aldersp. cpr.nr: 01-15
Anja Jensen
Lykke Sandgreen
Laura L. Grønvold
Emilie Jensen
Else Eliassen
Ane Marie Hansen
Knud Tobiassen
Sagsbehandler Førtidsp. /Aldersp. cpr.nr: 16-31
Støttepersonkoordinator
Hjemmehjælpersleder
Hjemmehjælper
Hjemmehjælper
Hjemme hosser
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Medh
Qaasuitsup Kommunia - Ilulissat
Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat, Postboks 1023, 3952 Ilulissat - Telefon: (+299) 94 78 00 - Fax: (+299) 70 11 77 - E-mail: [email protected]
Website: www.qaasuitsup.gl
Ateq / Navn
Atorfik / Stilling
Tlf. nr.
E-mail
Pitsaaliuinermut ilaqutareeqarnermullu allaffik / Familie & Forebyggelses Center
Familiecenter
Familiehus
(94) 75 75
Malene Biilmann
Familiecenterleder
[email protected]
Svend Ole M. Meinild
Ledende psykolog
[email protected]
Michael Olsen
Psykolog
[email protected]
Jonas W. Andersen
Psykolog
[email protected]
Maria Geisler
Familiebehandler udgående
[email protected]
Cecilie Petersen
Familiebehandler udgående
[email protected]
Frederikke Rasmussen
Familiebehandler intern
[email protected]
Ane Pars
Familiebehandler intern
[email protected]
Karl Qaerngaaq
Familiebehandler intern
[email protected]
Marie Jørgensen
Familievejleder
[email protected]
Helene Clasen
Familievejleder
[email protected]
Birgitte Møldrup
Miljøarbejder
(94) 79 32 [email protected]
Vakant
Miljøarbejder
(94) 79 36
Nuka Petersen
Væresteds arbejder
(94) 76 43 [email protected]
Erene Olsvig
Væresteds arbejder
(94) 76 43 [email protected]
Aviaq Henson Sikemsen Forebyggelseskonsulent
(94) 79 79 [email protected]
Arne Petersen
Forebyggelseskonsulent
(94) 78 37 [email protected]
Meeqqanik Inuusuttunillu Siunnersuisarfik Avannaa / MISI Avannaa
MISI - Avannaa
94 37 55
Helene Dorph
Kontorfuldmægtig
94 63 11
Arnarulúnguak´ Pedersen
Konsulent
94 63 12
Birgithe Geisler
Konsulent
94 63 12
Anna Teglgaard
Psykolog
94 63 13
Rebecca N. Jønsson
Psykolog
94 63 13
Vibe Nørgaard
Psykolog
94 63 15
Majoriaq (AMK)
Hanne Anna Heilmann
Anna Margrethe Leander
Frida Heilmann
Oline S. Ottosen
Majoriaq
Claus Jochimsen
Inger Lennert
Atsa Heilmann
Julie Rosa Guldager
Sofie Rosbach
Jørgine Karlsen
Kristian P. Degn
Mette Petersen
Lars Ørskov Theede
Inger Degn
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Konsulent / Mobilitet-Arbejdsskade
Assistent / Arbejdsmarkedsydelse
Vejleder / Aktivering
Overassistent
(94) 79 45
(94) 79 43
(94) 76 99
(94) 76 72
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Afdelingsleder
Kontorfuldmægtig
Vejleder
Vejleder
Faglærer
Faglærer
Faglærer
Faglærer
Faglærer
Faglærer
(94) 76 70
(94) 76 71
(94) 76 74
(94) 76 73
(94) 76 75
(94) 76 76
(94) 76 77
(94) 76 78
(94) 76 79
(94) 75 75
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Qaasuitsup Kommunia - Ilulissat
Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat, Postboks 1023, 3952 Ilulissat - Telefon: (+299) 94 78 00 - Fax: (+299) 70 11 77 - E-mail: [email protected]
Website: www.qaasuitsup.gl
Ateq / Navn
Atorfik / Stilling
Tlf. nr.
E-mail
Inuussutissarsiornermut allaffik / Erhvervskontor
Niels (Nguutiu) Kristensen
Konsulent
Uno Absalonsen
Elev
(94) 79 83
(94) 79 83
[email protected]
[email protected]
Tuniniaavik
(94) 78 64
Kalaalimineerniarfik / Brættet
Ikuallaavik / Forbrændingsanlæg
Mathias Mølgaard
Driftsleder
Allaffik / Kontor
Garage
(Storskraldchauffør)
Tingooraavik / Modtagerstation
Kloak vagt
54 23 83
(94) 78 61
[email protected]
94 21 83
(94) 78 62
58 28 00
94 22 85
Qatserisartoqarfik / Brandstation
113
Bjarne Gregersen
Beredskabschef, mobil: 58 91 88
Joel Hansen
Viceberedskabsinspektør, 54 61 60
38 83 00
38 83 03
[email protected]
[email protected]
Utoqqaat illuat / Alderdomshjemmet ”Unganartoq”
Rachel R. Jensen
Forstander
Amalie Joelsen
Souchef
Kontor
Allaffik / Kontor
(94) 76 40
Køkken
Iggavik
Afdeling
Plejeafdeling
AH - Afdeling
AH - Afdeling
Sundhedsassistent
Inunnik isumaginnittut
Dement afdelingen
Dag/Nat Hver dag
Demens centraldepot
Fra 08.00-16.00
Demens/daghjem
Fra 08.00-16.00
Demens/Vaskeriet
Fra 08.00-16.00
(94) 76 82 [email protected]
(94) 76 85 [email protected]
[email protected]
(94) 76 41
(94) 76 42
(94) 76 83
(94) 76 84
(94) 76 33
(94) 76 29
(94) 76 35
(94) 76 37
Katersugaasivik / Museum
Kristine Eisner
Fg. Museumsleder
Allaffik
Kontor
Kiosk
Ole G. Pedersen
Kunstmuseumsleder
(94) 76 61
(94) 76 62
(94) 76 65
(94) 44 43
[email protected]
Ulluunerani paaqqinnittarfiit / Daginstitutioner
Meeraaqqeriviit / Vuggestuer
Inuuno
Allaffik / Kontor
Inuuno
Sikkersoq
Allaffik / Kontor
Sikkersoq
(94) 78 42
(94) 78 86
(94) 78 29
(94) 78 88
[email protected]
[email protected]
Qaasuitsup Kommunia - Ilulissat
Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat, Postboks 1023, 3952 Ilulissat - Telefon: (+299) 94 78 00 - Fax: (+299) 70 11 77 - E-mail: [email protected]
Website: www.qaasuitsup.gl
Ateq / Navn
Atorfik / Stilling
Tlf. nr.
E-mail
Ataatsimoorussamik paaqqinnittarfik / Integrerende Institution
Nukariit
Allaffik / Kontor Mobil: 24 04 14
Nukariit
(94) 79 38
(94) 76 60
[email protected]
Meeqqeriviit / Børnehaver
Angajo
Allaffik / Kontor Mobil: 29 29 99
Angajo
Arnarsiaq
Allaffik / Kontor Mobil: 58 81 70
Mikisoq
Allaffik / Kontor
Piaraq
Allaffik / Kontor Mobil: 24 04 34
(94) 79 35
(94) 78 49
(94) 76 44
(94) 78 87
(94) 79 30
[email protected]
Sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit / Fritidsklubber
Naapiffik (Fritidsklub
Allaffik / Kontor
Tikiusaaq (Fritidshjem)
Allaffik / Kontor, mobil: 24 03 74
Aleqa (Fritidshjem)
Allaffik / Kontor, mobil: 24 04 31
(94) 78 34
(94) 79 46
(94) 79 31
[email protected]
[email protected]
[email protected]aasuitsup.gl
[email protected]
Atuarfeqarfiit / Skolerne
Karina Kristiansen-Leander
Atuarfik Mathias Storch / Skolen Mathias Storch
Skoleinspektør
(94) 78 60 [email protected]
Viceskoleinspektør
(94) 76 81 [email protected]
Kontor / Omstilling
(94) 76 80 [email protected]
Faglærer
(94) 76 80 [email protected]
Skolesekretær
94 33 44 [email protected]
Ane Solveig Hansen
Aviak´ Guldager
Vakant
AJB kontor - ring ud
AJB Lærerværelse
AJB Lærerværelse
Abuluunnguaq Broberg
Charlotte Iversen
Afdeling Nukaaraq
Afdeling Nuka
Afdeling Angaju
Lene Iversen
Ruth Mathæussen
Jonathan Gabrielsen
Atuarfik Jørgen Brønlund / Skolen Jørgen Brønlund
Skoleinspektør
(94) 76 87 [email protected]
Viceskoleinspektør
(94) 76 88 [email protected]
Kontor / Omstilling
(94) 76 86
Lånetelefon
(94) 76 89
Lærerværelse
(94) 76 90
Lærerværelse
(94) 76 91
AJB Rådgiver (Special undervisning)
(94) 76 92 [email protected]
AKT (Samtaleperson)
(94) 76 93
AJB Pædagogisk værksted
(94) 76 94
AJB Pædagogisk værksted
(94) 76 95
AJB Pædagogisk værksted
(94) 76 96
AJB Rådgiver (Videreuddannelse)
(94) 34 33 [email protected]
AJB Rådgiver (Indskoling)
[email protected]
Pedel
24 52 33
Bibliotek
Atuakkanik atorniartarfik / Folke bibliotek
AKT - Afdeling
(94) 33 46
Karin Lyngholm Hansen
Akitsinnguaq Jensen
Emilie Bendtsen
Inger Degn
[email protected]
Qaasuitsup Kommunia - Ilulissat
Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat, Postboks 1023, 3952 Ilulissat - Telefon: (+299) 94 78 00 - Fax: (+299) 70 11 77 - E-mail: [email protected]
Website: www.qaasuitsup.gl
Ateq / Navn
Atorfik / Stilling
Tlf. nr.
Kollegiekontor
Susanne Nielsen
Atuartut ineqarfiat / Elevhjemmet
Kollegiet Nuisariannguaq 24
(94) 33 54
Kontaktperson
(94) 33 54
E-mail
Najungaqatigiiffiit / Bo enheder
Najungaqatigiiffik ”Inneruulat” Jørgen Guldagerip Aqq. 12 d, B-500C
Allaffik / Kontor
(94) 76 64
Najungaqatigiiffik ”Iserfik” Jørgen Guldagerip Aqq. 4 a, B-700B
Allaffik / Kontor
(94) 76 51
Najungaqatigiiffik ”Avalequt” Alanngunnguit 13, B-1253
Allaffik / Kontor
(94) 76 49
Nunaqarfinni allaffeqarfiit / Bygdekontoret – Atuarfiit / Skoler
Sullissivik ”Oqaatsut”
Birthe Eliassen
Allaffik / Kontor
Oqaatsut Atuarfiat,
B-173
Sullissivik ”Qeqertaq”
Tuperna Mølgaard
Allaffik / Kontor
Iisaap Atuarfia, B-105
Overassistent
Fax
Atuarfik / Skolen
Allaffik / fax: 94 85 34
Vikar
Fax
Atuarfik / Skolen
Allaffik
[email protected]
(94) 92 77
(94) 92 78
(94) 92 33
[email protected]
[email protected]
Socialmedhjælper
Uluutannguaq N. Eriksen
Assistent
Allaffik / Kontor
Fax
Atuarfik / Skolen
Naatap Atuarfia, B-142
Allaffik / fax: 94 80 60
Lars Hansenip atuarfia
(94) 85 33
[email protected]
Sullissivik ” Saqqaq”
Vakant
Sullissivik ”Ilimanaq”
Arnaq J. Villadsen
Allaffik / Kontor
(94) 85 77
(94) 85 78
[email protected]
[email protected]
Assistent
Fax
Atuarfik / Skolen
allaffik
(94) 80 77
(94) 80 77
(94) 80 78
[email protected]
(94) 80 33
[email protected]
(94) 94 77
(94) 94 78
(94) 94 33
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Qaasuitsup Kommunia - Ilulissat
Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat, Postboks 1023, 3952 Ilulissat - Telefon: (+299) 94 78 00 - Fax: (+299) 70 11 77 - E-mail: [email protected]
Website: www.qaasuitsup.gl