Indhold Kort nyt

Indhold
03 |
04 |
06 |
10 |
Set herfra:
Mig-Mig-Mig-generationen er dem på 75
Ingrid Ank
22 |
Hvis vi ikke kan arbejde, hvem er vi så?
Kjeld Slot Nielsen
26 |
Vi skal kunne tale både det følelsesmæssige
og det rationelle ind i samfundsdebatterne
igen
Grethe Tornberg, interviewer
Brian Degn Mårtensson
Dagens tekst:
Hemmeligheden
Louise Højlund
Leitkultur – på dansk
Morten Kvist
30 |
Det sker
31 |
Kort nyt fra Grundtvigsk Forum
32 |
Det sidste ord:
Utilstrækkeligt pligtopfyldende
Christian Hjortkjær
Leitkultur – på tysk
Moritz Schramm
16 |
Afsked med Luther
Peter Thyssen
18 |
Folkekirkens mange mulige fremtider
Søren Abildgaard
Kort nyt
En uendelighed af salmer
En salmebog har sin naturlige fysiske begrænsning,
men på den nyåbnede hjemmeside med det poetiske navn www.salmedatabasen.dk er der principielt
ikke grænser for, hvor mange salmer – gamle og
nye – der er plads til.
Salmedatabasen er en netbaseret samling
af salmer, der vises med tekst, node og
lyd. Alle salmer, der vises på siden, er
blevet fundet egnede til optagelse af to
redaktionsgrupper (hhv. musik og tekst).
Frem til september 2017 er det gratis at
være bruger af salmedatabasen.
Bag Salmedatabasen står salmenetværket Syng Nyt.
2
D AN S K KIRKE T I D EN D E
0 2 -17