Matematik

Få viden til at vælge
VIA Center for
Undervisningsmidler
Matematik
- hvor skal vi hen du?
30. marts 2017, Helnan Marselis Hotel, Aarhus C
viacfu.dk/mateva
Matematik - hvor skal vi hen du?
INTRODUKTION
Tidlig
Matematikindsats
I enhver klasse er der børn, der har meget
svært ved matematik – det er en kendt sag
og bredt accepteret, at man ikke er til tal.
Andre børn kan være ualmindeligt gode til
tal! Dem taler vi ikke så meget om, selvom
de heller ikke lærer det, de skal i matematik. Begge grupper har behov for en særlig indsats.
Forskningsprojektet Tidlig Matematikindsats til Marginalgrupper er unikt i sin tilgang til de skolebørn, det handler om. Dels
mener forskerne ikke, at man er sådan én,
der har vanskeligt ved matematik – de mener, at man er i matematikvanskeligheder,
og at man i den forstand kan hjælpes ud
over vanskelighederne med den rette undervisningsmetode.
Dels retter den tidlige matematikindsats
sig både mod de elever, der er svage i matematik og kæmper forgæves eller giver op
over for tal – og mod de elever, der er meget stærke i matematik og dermed bliver
overset og understimuleret i matematiktimerne og kan falde helt af på den. Forskernes præmis er således i sit udgangspunkt enkel: Alle børn har et matematisk
potentiale, og det skal udvikles. Læs mere
om projektet på kortlink.dk/m23k
Matematik - hvor skal vi hen du?
PROGRAM
9.00 Ankomst - kaffe/te og rundstykker
9.15 Velkomst
nationale test bruges pædagogisk, og hvad
handler modstanden mod nationale test om?
Rasmus Ulsøe Kær, læringskonsulent, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
9.15
Problemløsning med elever i
matematikvanskeligheder
Hvad er problembehandling og hvorfor kan
elever i matematikvanskeligheder med
fordel arbejde med problembehandling. Hør
om viden, erfaring og eksempler fra forsknings- og udviklingsprojektet Tidlig Matematikindsats til Marginalgruppeelever og få råd
og handleforslag til en tidlig matematikindsats.
Læs mere på kortlink.dk/mbux
Pia Beck Tonnesen, lektor. cand.scient i matematik, Institut for Skole og Læring, Metropol
13.40
10.30 Pause – kaffe/te/vand/frugt
14.30 Elever i komplicerede læringssituationer
Hør om enkel screeningsmodel for elever i
komplicerede læringssituationer og få ideer til at støtte dem, der har allersværest ved
matematik. Fx med hjælpemidler, en god sidekammerat, ros og anerkendelse.
Asta Godt, underviser, Erhvervsuddannelsen
EUX-Business og SkolePraktikCentret,
UddannelsesCenter Holstebro
14.10 Pause – kaffe/te/vand/frugt
Flipped Classroom i anvendelse
10.45
Højtbegavede børn i skolen
Oplægget tager udgangspunkt i højtbegavede
børns kendetegn, og hvilke faglige udfordringer
dette kan medføre. Hvordan kan man som
matematiklærer bedst støtte deres læring og
udvikling?
Rasmus Welling, forfatter, konsulent og
museumsformidler, Museerne i Fredericia
12.00 Frokost og læremiddeludstilling
13.00
Nationale test – styrker og udfordringer
Hvilken sammenhæng er der mellem nationale test og Fælles Mål. Hvordan måles
skolereformens succes, og hvilke usikkerheder er der i de nationale test? Hvordan kan
Hør om erfaringer og principper for Flipped
Classroom og hvilke muligheder det giver
som matematiklærer. Få konkrete eksempler
og gode råd til, hvordan du kan bygge undervisningen op med Flipped Classroom.
Mads Møller Mikkelsen, matematikvejleder Viborg Ungdomsskole, 10CV
15.00
Opsamling og perspektiver
Er det overhovedet muligt at angive en bestemt retning? Dagens oplæg kommenteres
og perspektiveres.
Mikael Skånstrøm, lektor i undervisning
i undervisning i matematik, VIA læreruddannelsen, Nørre Nissum
15.30 Tak for i dag
Praktiske oplysninger
Tid
Arrangører
30. marts 2017
Hanne Due Bak
UCN CFU Aalborg
[email protected]
Sted
Helnan Marselis Hotel, Aarhus C
Pris
1.100,- inkl. kaffe og frokost
Tilmelding
viacfu.dk/mateva
Kursusnummer CFU17209
Tilmeldingsfrist
Ole Haubo Christensen
VIA CFU Aarhus
[email protected]
Sekretariat
Jytte Rohde
VIA CFU Aarhus
tlf. 87 55 28 12
[email protected]
Den 24. februar 2017
7430 - jyst - 08.16
viacfu.dk/mateva